ЕП с план за наблюдение на безопасността на лекарствата

Пациентите в ЕС ще бъдат по-добре защитени и информирани относно лекарствата и техните странични ефекти, след като Европейският парламент прие нов закон по въпроса.
Той предвижда създаването на общоевропейски и национални интернет портали за лекарствата, чрез които пациентите да получават подробна информация за тях. Те ще могат да съобщават директно на отговорните национални власти за нежелани странични ефекти, а всички лекарства, които подлежат на допълнително наблюдение, ще бъдат маркирани с черен символ.
Националните и общоевропейските интернет портали ще разпространяват информация относно лекарствените продукти и техните доказани странични ефекти. Националните портали трябва да бъдат свързани с общоевропейския и освен другата информация, трябва да включват докладите за оценка на лекарствата, резюме с продуктовите характеристики, както и брошурите с информация за пациентите.
Уеб-порталите и брошурите с информация за пациентите трябва да дават информация как може да се съобщава за странични реакции (например чрез националните уеб-портали).
Новите лекарства или лекарствени продукти с нова активна субстанция, които съгласно законодателството на ЕС продължават да бъдат обект на допълнителни наблюдения, за в бъдеще ще бъдат маркирани с черен символ и текст „Този лекарствен продукт е обект на допълнително наблюдение”. Списъкът с тези лекарства ще бъде публикуван на националните и на европейския интернет портал.
Новото законодателство трябва да бъде приложено до 18 месеца след публикуването му в официалния вестник на ЕС.