Задължителни профилактични прегледи за рак на гърдата и рак на простата

От следващата година се въвеждат нови задължителни профилактични прегледи за рак на гърдата при жените и на простатата при мъжете. Промяната е заложена в Наредба 39 на Министерство на здравеопазването.
На профилактични прегледи ще подлежат всички жени между 50 и 69 години и мъже над 50 години. Причината е, че се наблюдава повишена честотата на двете заболявания след 50. Ракът на гърдата и на простатата са сред най-честите онкологични диагнози, съответно при жените и мъжете. По данни на Националния център за здравна информация от рак на простата през миналата година общо са страдали 275,5 мъже на 100 000, а 44,1 на 100 000 са се разболели.
При жените от рак на гърдата общо са боледували 1163,9 на 100 000, а  94,7 на 100 000 са се разболели. Затова от 2011 г. жените ще трябва да се преглеждат на мамограф, а на мъжете ще се прави PSA тест. По този начин ще се увеличи възможността тези заболявания да се хващат в ранен стадий и да се лекуват по-лесно и качествено.
Изследванията ще са част от редовния профилактичен преглед при общопрактикуващите лекари. Те ще бъдат безплатни за хората с редовни здравни вноски и ще се покриват от Националната здравноосигурителна каса. 
Изследванията ще се правят веднъж на две години. Досега, и двете изследвания, мамография и PSA тест, се назначаваха с направление от общопрактикуващия лекар като високоспециализирано медико-диагностично изследване от пакет "образна диагностика" при необходимост. Промяната се въведе след предложение на НЗОК за включване на изследванията в профилактичната програма с цел ранно откриване на заболяванията и успешно прилагане на повече терапевтични възможности. Искането на НЗОК обаче обхващаше жените от 40-годишна възраст.