Започнаха преговорите за нов Национален рамков договор

Първата среща по преговорите за Национален рамков договор за 2011 г. се проведе в сградата на централното управление на Националната здравноосигурителна каса. С влизането му в сила от 1-ви януари ще има яснота как ще се разпределят средствата за здравеопазване за цялата година.
От страна на НЗОК присъстваха управителят на здравната институция д-р Нели Нешева, председателят на Надзорния съвет, Владислав Горанов, както и всички членове на съвета. Българският лекарски съюз беше представляван от неговия председател д-р Цветан Райчинов и други членове на Управителния му съвет. Д-р Николай Шарков, председател на Българския зъболекарски съюз, както и членове на Управителния съвет, представляваха съсловната организация на лекарите по дентална медицина. На срещата присъства и заместник-министърът на здравеопазването д-р Михаил Зортев.
Страните се уточниха, че вече са определили официално своите представители, които са упълномощени да преговарят за нов рамков договор (НРД) и демонстрираха намерение за максимално конструктивен и ползотворен диалог. Въпреки кратките срокове за провеждане на преговорите, всички изразиха желание те да приключат успешно до края на годината.
Преговарящите се договориха в максимално кратки срокове на експертно ниво да бъдат уточнени текстовете по общата част на НРД, за да може на следващата среща те да бъдат обсъдени и приети.
Според председателя на Надзорния съвет на НЗОК, Владислав Горанов, преговарящите имат консенсус по най-важната тема – средствата, определени за здравеопазване за следващата година. Този финансов ресурс ще осигури предвидимост при плащанията и ще позволи на институцията да работи в условията на финансова сигурност.
„НЗОК ще спазва стриктно механизмите за разпределяне на средствата и тези механизми ще са ясни за всички” – такава позиция изрази управителят на здравната каса, д-р Нели Нешева.
От своя страна, Българският лекарски съюз настоява за промени в законодателството, които да гарантират възстановяване на нормалния рамков договор. Д-р Цветан Райчинов предложи управляващите да инициират промени в закона, които да позволят подписване на нов НРД, ако преговорите продължат и след 1 януари 2011 г. Управителният съвет на съюза прие условия за провеждане на преговорите:
1. В  НРД – 2011 г. цените, обемите и регулацията на медицинските дейности да се договарят между НЗОК и БЛС.
2. Да се спазват стриктно от страна на НЗОК сроковете в НРД за заплащане към изпълнителите.
3. Да се прекратят всякакви претенции от страна на НЗОК (РЗОК) към лечебни заведения или лекари по отношение на надвишени регулативни стандарти (РС) за минали периоди, при доказани неусвоени суми за РС по региони и в национален мащаб.