Иновативен болничен софтуер за оптимизиране на работните процеси

Софтуерът syngo.via за медицинска образна диагностика на Siemens значително ускорява изследванията на пациентите и оптимизира процесите в болниците. Революционното нововъведение има за цел подобряване на работните процеси с помощта на автоматизирана подготовка на случаите и ясно структурирани процедури.

Syngo.via позволява на лекаря да получи достъп до данните на пациентите си по всяко време и навсякъде– например на лаптоп, докато e в движение или с помощта на мобилно устройство. Бързата работа на софтуера и оптимизираната производителност премахват необходимостта от използване на специален хардуер. Syngo.via може да се използва като самостоятелно устройство или заедно с най-различни syngo.via базирани софтуерни решения, които представляват отделни медицински устройства. Необходими са интернет връзка към клиничната мрежа, съответствие с минималните хардуерни изисквания и спазване на местните разпоредби за защита на данни.

Това, което прави софтуера специален, е, че рентгенолозите виждат символите и програмните елементи, които очакват да намерят в определена ситуация. Системата започва с изобразяване на пациента в последователност, която е специално настроена за преглед от страна на рентгенолога. Ако рентгенологът извиква КТ образи на сърце, например, syngo.via използва сложни алгоритми, за да предложи само онези инструменти, които са нужни за поставяне на диагноза въз основа на образите на сърцето. Коронарните артерии са автоматично сегментирани, определени и показани с подходящо оформление на монитора. Останалите тъкани, които не са необходими, не се показват.

Всичко в потребителския интерфейс е представено и настроено по начин, който гарантира, че размерът, цветът и формата отговарят на значението на даден фактор в конкретен контекст. Колкото по-голям символ се появява в интерфейса, толкова той е по-важен или по-често се използва. Изобразяването на пациентите работи по подобен начин. Лекарят вижда пациентите, чиито образи ще бъдат разгледани като група, все едно се намира във виртуална приемна. Когато лекарят кликне върху фигурата, тя става по-голяма и се появяват името и свързаните с него данни. Въпросният пациент „се приближава“ към лекаря, сякаш той или тя отваря вратата и влиза в стаята.

Друго предимство е фактът, че лекарят винаги е в състояние да направи обзор. Дори когато се концентрира върху даден образ, лекарят вижда в края на монитора кога пациент, който се нуждае от спешно лечение, е пристигнал, което означава, че лекарят трябва незабавно да разгледа образите, които са с много по-висок приоритет. Без да се налага да отваря други програми, едно кликване на мишката върху даден файл с образ е всичко, което е необходимо за достъп до софтуера за диагностика.

През изминалата 2010 г. софтуерът syngo.via получи четири прeстижни отличия - Aunt Minnie’s Best New Radiology Software Award за най-добър нов софтуер в областта на рентгенологията, iF Communication Design Award за комуникационен дизайн, Healthcare Excellence Award в категория „Иновации“ за постижения в областта на здравеопазванетo и Best Ideas 2010 на журнала Diario M?dico за най-добра идея на 2010 г.

 

 

Category: