Кампания „Аз съм от значение”

Започва кампания под мотото „Аз съм от значение”, чиято цел е да провокира дебати в обществото за съдбата на младежите, които напускат специализираните институции поради навършване на пълнолетие.
Инициативата, която ще продължи до края на 2011 г., се организира от SOS Детски селища – България.
Планирани са редица дейности като създаване на интернет страница на кампанията с полезна информация, провеждане на уоркшопове със студенти, на конференции и събития, осигуряващи публични дебати.
Ще бъдат изготвени и препоръки към институциите за подобряване на законодателството и практиките в тази област.
По данни на Държавната агенция за закрила на детето само през миналата година повече от 450 младежи на 18 години са напуснали специализираните институции, центровете за настаняване от семеен тип и приемна грижа. В домовете у нас се отглеждат 6 730 деца. Близо 284 са в приемни семейства, а 374 са в центрове за настаняване от семеен тип.
Според Пламен Стоянов, национален изпълнителен директор на SOS - България, младежите, излизащи от системата за грижа, имат нужда от допълнителна подкрепа за реализирането си в живота. Той подчерта, че ако те получат навреме тази подкрепа, е много по-вероятно след това да не зависят от социалното подпомагане, да си намерят подходяща работа, да достигнат по-висока образователна степен, да живеят при стабилни жилищни условия.