Касата изплаща средствата за болнична и извънболнична помощ

От днес Националната здравноосигурителна каса изплаща 126 056 000 лв. на договорните партньори от болничната и извънболничната медицинска помощ за дейността им през месец ноември, съобщиха от здравната институция.
На болниците ще бъдат преведени 87 413 000 лв. Общопрактикуващите лекари ще получат 12 310 000 лв., специалистите - 13 565 000 лв, а на лекарите по дентална медицина ще бъдат изплатени 7 657 000 лв. За извършени медико-диагностични дейности на лабораториите ще бъдат преведени 5 111 000 лв.
С осигуряването на тези средства е изпълнен ангажиментът, който беше поет от управителя на НЗОК д-р Нели Нешева, да бъде наваксано изоставането в плащанията започнало в края на миналата година, отбелязва от здравната каса.