Кой шрифт е най-безвреден за очите?

По поръчка на Microsoft специалисти от Научно-изследователската лаборатория по ергономия в САЩ са провели изследване за влиянието на популярните компютърни шрифтове върху зрението на хората.
Учените стигнали до извода, че най-удобен за четене е Verdana, 10-12 кегела. По-дребен от този напряга очите, а по-едър – разсейва вниманието. Шрифтът Verdana е разработен през 1996 г. за корпорацията Microsoft.
Авторите на изследването напомнят обаче, че продължителното пребиваване пред монитора може да доведе до развитието на т. нар. „синдром на компютърното зрение”, от който страдат около 60-90% от редовните ползватели на съвременната техника.
Симптомите на този синдром са временно късогледство, снижена чувствителност на зрението, парене и болки в очите и челото.