Лекари и аптеки получават пари за август

Националната здравноосигурителна каса е изпратила днес към районните каси разрешение за извършване на плащания към договорните партньори от извънболничната помощ (лични лекари, специалисти, лаборатории и лекари по дентална медицина).
Предвидените за целта средства са в размер на 32 646 650 лв. и са за дейност, извършена през август, уточнява здравната каса. На аптеките ще бъдат изплатени 14 652 000 лв. за отчетен период 1-15 август.