Лечението на пациенти с диабетна полиневропатия е осигурено

МЗ не обмисля отпадането на клинична пътека №8 за диабетната полиневропатия, а преместването на дейността от болниците за активно лечение и извършването й в извънболничната помощ.

На проведените по областите срещи на министър Анна-Мария Борисова за обсъждане на регионалните здравни карти и преструктурирането на болничната помощ беше посочено, че лечението на диабетната полиневропатия не би следвало да бъде същинска дейност на болниците за активно лечение може да се извършва с протокол за процедура в извънболничната помощ. Според МЗ, болничните отделения трябва да се занимават с присъщата им дейност и с острите случаи на заболяването, а не с текуща, поддържаща, профилактична дейност.