Личните лекари прекратиха преговорите по НРД 2011

Експертната група за преговори по Националния рамков договор 2011 г., за част Първична извънболнична медицинска помощ, прекрати преговорите със здравната каса, информират от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари.
В писмо до медиите джипитата заявяват, че решението им се дължи на нежеланието на НЗОК да извършва каквито и да е промени в НРД и приложенията към него, които биха довели до подобряване на работата на лекарите и състоянието на пациентите. Като ползва юридически хватки и псевдомедицински доводи здравната каса изрично отказа да подобри работата по диспансерното наблюдение, профилактиката и ежедневната дейност в кабинета, смятат лекарите.
Според тях, основните усилия на преговарящите от страна на НЗОК са насочени към намаляване на финансовите средства чрез въвеждане на усложнени бюрократични процедури. „От страна на НЗОК не беше казана нито една добра дума за пациентите и лекарите; през цялото време на преговорите те бяха „ходещи банкноти”, независимо от нашите призиви за внимание и отношение към пациентите и лекарите“, коментират от НСОПЛБ.
Джипитата осъждат и поведението на Управителния съвет на Българския лекарски съюз, който „за пореден път приложи утвърдената си вече практика на непоследователни действия и некоректност в отношенията, като не изпълни поетите писмено ангажименти и предаде интересите на ОПЛ - договори с НЗОК текстове зад гърба на експертната група и в ущърб на пациентите. Нито едно от „договорените” съвместно условия не е спазено.
През 2011 година условията на работа и обслужването на болни ще се влошат и ще нараства недоволството към здравната система от всички участници – пациенти, лекари и финансови институции, предричат от НСОПЛБ. Според лекарите, в по-дългосрочен план това ще доведе до влошаване на здравното състояние на нацията, повишени разходи за лечение на заболяванията, на фона на прогресивно намаляващи приходи в системата, все по-малко лекари, повече болни и недолекувани.