Магнитен резонанс от най-ново поколение заработи в МБАЛСМ „Н.И.Пирогов”

Днес се състоя официалното откриване на магнитен резонанс от последно поколение и без аналог в България в Медико-диагностичната лаборатория в МБАЛСM "Н.И.Пирогов". Апаратът Magnetom Avanto е доставен от Siemens и на официалното откриване присъстваха медицинският управител на лабораторията д-р Галя Гарванска, изпълнителният директор на Siemens за България инж. Боряна Манолова и ръководителят на сектор Здравеопазване д-р Тодор Воденичаров.

За да демонстрират предимствата на апарата, експертите прегледаха на Magnetom Avanto волейболиста Евгени Иванов.

Magnetom Avanto е със сила на магнитното поле от 1.5 тесла и е с доказано отлични резултати сред магнитно-резонансните томографи в световен мащаб. През 2010 г. 8 от 10-те най-добри болнични заведения в света правят магнитно-резонансни томографии на Magnetom Avanto.

Апаратът Magnetom Avanto е първият магнитно-резонансен томограф от толкова висок клас в България, благодарение на редица предимства:

  • TIM system - (Total Imaging Matrix) – технология, позволяваща комбинирането на отделни бобинни елементи при провеждане на изследването и специализиран софтуер, благодарение на които на практика може да се изследва всеки един орган;

  • Най- висока хомогенност на магнитното поле и превъзходно качество на получаваните образи;

  • Много бързо получаване на образите - времето за преглед е с до 50% по-кратко от другите апарати за магнитно-резонансна томография в България – до 20 минути за изследване на цяло тяло за разпространение

  • на тумори и лезии; ангиография на отделни области или на цялото тяло– от главата до пръстите на краката; ангиографии на долните крайници; преглед на гръбначен стълб и гръбначен мозък и др.;

  • Изключително нисък разход на електроенергия, нулев разход на хелий, минимални разходи за охлаждане.

Лабораторията има сключен договор със Здравната каса и магнитният резонанс е достъпен за преглед и диагностика на всички пациенти, които имат направление за магнитно-резонансна томография.

Телефони за записвания и информация, относно прегледите с апарата:

02/ 915 43 04; 02/ 951 54 61; 0882 043 433