МЗ инициира конкурс „Mоят графит – за живот без тютюн”