МЗ предлага промени в Наредба 34

„Заплащането на лечението на българските граждани извън обхвата на задължителното здравно осигуряване е в рамките на осигурените в бюджета на Министерството на здравеопазването средства”. Това се посочва в проектопромени в Наредба 34 на МЗ, публикувани на сайта на ведомството.
Наредбата урежда отпускането на скъпоструващи медикаменти за пациенти със злокачествени заболявания, с редки болести, със СПИН, трансплантирани, хора на хемодиализа и други.
Според новите текстове спецификациите, въз основа на които ще се закупуват медикаменти по Наредба 34, ще се изготвят на база анализ на получените и изразходваните през миналата и през текущата година количества, стойността на терапевтичните курсове, очаквания брой болни, но също така и в съответствие с осигурените в бюджета на министерството средства.
Предлага се също така Министерството на здравеопазването да разпределя пропорционално лекарствените продукти до лечебните заведения, направили заявките, в рамките на договорените за годината количества.