министър Борисова: е-здравеопазванеto променя цялата здравна система

Въвеждането на електронното здравеопазване е важен фактор за успеха на предстоящите трудни реформи в областта на здравеопазването. С неговото прилагане се променя коренно начина на работа на цялата здравна система като се въвежда ред и дисциплина и МЗ изцяло подкрепя усилията за иновации в здравеопазването. Това заяви министър Анна-Мария Борисова в приветствието си към участниците в Националната конференция, посветена на прилагането на работещи модели за информационно-комуникационни технологии в здравния сектор и ИТ управление на болничния сграден фонд. Съорганизатори на форума са МЗ и парламентарната Комисия по здравеопазване. Наред с ИТ моделите за управление на ресурсите, ключово значение имат електронната карта, електронното досие и електронната рецепта като елементи от единен механизъм за постигане на ред и прозрачност по цялата верига. Българското общество е най-заинтересовано от промените в здравеопазването и ще подкрепи политиката на МЗ за прилагане на утвърдени европейски модели, създаващи яснота и регламент в полза на пациентите, подчерта проф. Борисова.