Множествената склероза с пик през топлите месеци

Пациентите с множествена склероза може да получат влошаване на симптомите в определени периоди на годината, твърдят специалисти.
Изследванията на доброволци показват, че болестта е по-активна през пролетта и лятото в сравнение с по-студените месеци.
Резултатите биха могли да окажат голямо влияние върху разработването на нови лекарства, тъй като шест месеца клинични изпитания могат да да показват различни резултати в зависимост от сезона, в които се извършват.
Всеки нерв в централната нервна система е обвит от едно вещество, наречено миелин, което е увредено при страдащите от МС. Това може да причини замъглено зрение, проблеми с движенията, баланса и мускулите. Други симптоми са болки и умора.
За целите на проучването, изследователите са анализирали данните от ЯМР на 44 души с нелекувана множествена склероза. 
Екипът сравнява данните с периодите от годината, през които са събирани. 
Резултатите показват, че появата на лезии в мозъка е 2-3 пъти по-висока през месеците от март до август, в сравнение с останалите месеци на годината.
Установено е още, че високите температури и слънчевата радиация са свързани с активността на заболяването.
Не е открита връзка с количеството на дъждовете, пише American Academy of Neurology. 
Един важен аспект на изследването е, че при клиничните изпитвания често се използва ЯМР за оценка на ефективността на лекарства и тестовете често продължават между 6 и 12 месеца.
Ако дадено изследване се проведе от пролетта до зимата, може да изглежда, че лезиите намаляват заради медикамента, но причината може да бъде само смяната на сезоните. Обратното би възникнало, ако проучването започна през зимата и продължи през пролетта и лятото.
Необходими са още проучвания, които трябва да открият как и защо факторите на околната среда влияят на МС.

Category: