НЗОК изплаща на болниците по 80 млн. лева за септември и октомври

Утре Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса ще утвърди сумите по делегираните бюджети на районните каси за месеците септември и октомври на тази година.
Това съобщава институцията на електронния си сайт.
За всеки от двата месеца на национално ниво за болнична помощ ще бъдат изплатени по 80 млн. лева. Разпределени по лечебните заведения тези суми ще фигурират в анексите, чрез които правно се регламентира дейността им в съответствие със Закона за бюджета на НЗОК.
До края на 2010 г. разходната част на бюджета на касата ще бъде увеличена с 65 млн. лв. Така ще бъдат осигурени средномесечни плащания от 80 млн. лв. към лечебните заведения за болнична помощ.