Нова многопрофилна болница от най-висок клас отвори врати в София

Нова многопрофилна болница от най-висок клас ще отвори официално врати в столицата на 09 май 2012 г. Болница „Софиямед” се намира на бул. „Г.М.Димитров” и ще осигури общо 330 работни места, от които 60 доктори и висококвалифицирани медицински специалисти. Легловата база разполага с общо 450 легла, разпределени в 12 отделения.

Болницата разполага с операционен блок със 7 операционни зали. В това число не влизат отделението по акушерство и гинекология, травматологичното отделение, урологията и инвазивната кардиология, които разполагат със собствени операционни зали и катетеризационни лаборатории.

За пациентите на болница „Софиямед“ ще се грижат едни от най-добрите медицински специалисти на България, които успешно си партнират с колеги от други български и чуждестранни болници. По-голяма част от лекарите са специализирали в чужбина, благодарение на което при по-особени патологии и клинични случаи ще се осъществяват консултации и телеконференции със специалисти от клиники в Канада, Швейцария, Франция, Германия и др.

„Тежката” апаратура в четири от отделенията на болницата е доставена от една от водещите компании за медицинска апаратура - Siemens. За нуждите на болничното заведение са доставени: модерен ядрено-магнитен резонанс, 16-срезов компютърен томограф, графично-скопичен рентгенов апарат, два графични рентгенови апарата, два мобилни рентгенови апарата, съвременен ангиограф с най-ниски дози на облъчване, ултразвуков ехокардиографски апарат от висок клас и C-рамо за ортопедия.

Диагностичната апаратура на лечебното заведение е от най-висок клас в България. В отделението по инвазивна кардиология се извършват всички високоспециализирани диагностични и терапевтични процедури за оценка и лечение на миокарден инфаркт, коронарна болест на сърцето, придобити сърдечни пороци, както и вродени сърдечни аномалии. Инвазивните кардиолози в болница „Софиямед“ имплантират както антибрадикардни, така и по-специфични пейсмейкъри за пациенти със сърдечна недостатъчност (т.нар. кардиоресинхронизираща терапия). От 2012 г. закупуването на тези по-специализирани пейсмейкъри е напълно покрито от НЗОК.

Болница „Софиямед“ разполага със собствен Диагностично-консултативен център с 80 кабинета за лични лекари и специалисти от доболничната помощ. За момента са сключени договори с 8 лични лекари, като се очаква да има общо 30 общопрактикуващи лекари.

Болницата има собствена Клинична лаборатория, която предлага пълен клиничен пакет услуги (вкл. и имунология), както и Спешно отделение с автомобилен парк от 4 линейки.

Лечебното заведение, както и поликлиниката, имат сключен договор с НЗОК.