От 1 януари НЗОК поема лекарствата за редки болести и трансплантации

От 1 януари медикаментите за редки заболявания, съпътстващата хормонална терапия при някои онкологични заболявания и поддържане на пациентите след трансплантация ще преминат към лекарствата за домашно лечение, които поема Националната здравноосигурителна каса. В момента тези медикаменти се осигуряват от здравното министерство.  
Промените засягат Наредба 34, Наредба 38 и Наредбата за включване на лекарствата в Позитивния списък на Министерство на здравеопазването. Те са част от политиката на здравната институция за осигуряване на по-качествено и достъпно лечение на хората.  
До края на 2011 г. се предвижда поетапно към здравната каса да преминат и останалите медикаменти, които сега осигурява здравното министерство. Сред тях са лекарствата за онкологични заболявания, хемофилия и др. Това ще гарантира по-добрия достъп на пациентите до тези медикаменти. Причината е, че ще се промени процедурата, по която лекарствата се покриват от държавата. От следващата година те ще се финансират от здравната каса автоматично, след като попаднат в позитивно-реимбурсната листа.  
В момента редът е по-усложнен. Министерство на здравеопазването няма право веднага да покрива медикаментите, след като са включени в позитивно-реимбурсната листа, а трябва да провежда допълнителни търгове. При тези процедури обаче се губят по няколко месеца и не всички медикаменти от един вид са налични за пациентите. Здравното ведомство има право да покрива само тези, които са спечелили търга, тоест тези, които са предложили най-ниската цена. За да няма прекъсване в терапията на пациентите при прехвърлянето на медикаментите за лечение на редки болести, съпътстващата хормонална терапия при някои онкологични заболявания и поддържане след трансплантация, ще се осигури от здравното министерство и за месец януари.