Още 19 деца ще се лекуват чрез Фонда за лечение на деца

19 молби за лечение одобри на последното си заседание Общественият съвет към „Фонд за лечение на  деца”, информират от пресцентъра на Министерство на здравеопазването. Две деца ще заминат за първи път на лечение в чужбина, а други 12 ще преминат контролни прегледи и ще продължи лечението им в чужбина. 
Две деца ще бъдат подпомогнати за лечението им в България, а на три деца ще бъде доплатено лечение, освен в страната, и в чужбина. Общият размер на утвърдените средства е 354 378 лв.
От 1 януари до 10 ноември 2010 г.  „Фондът за лечение на деца” е одобрил  236 заявления за финансиране на лечение. На 137 деца е осигурено лечение в чужбина, 53 деца са подпомогнати за лечението им в България, а на 8 деца са направени генетични изследвания. На 38 деца са отпуснати средства, когато се е налагало доплащане по лечението за диагностични и лечебни процедури. Общата изразходвана сума за одобрените 236 заявления през периода е в размер на 5 324 636 лв.