Пациенти искат повече пари за лекарства и апаратура

Да се възстанови практиката на лечебните заведения да се заплаща за реално свършена работа, в зависимост от броя и вида на обслужените пациенти, както и да се осигурят допълнителни 20 милиона лева за закупуване на лекарства по Наредба 34 до края на 2010 г. – за това настоява федерация „Български пациентски форум”.
Изразявайки солидарност към справедливите искания на лекарите, чиито проблеми рефлектират в много по-голяма степен върху пациентите, от федерацията са изпратили предложения до премиера Бойко Борисов за преодоляване на кризата.
„Липсата на достатъчно средства за болничната и извънболничната помощ води на практика до това, че достъпът до медицински услуги се превръща от свободен в достъп само срещу допълнително заплащане. Много болници вече отказват планов прием, а тези пациенти, които все пак бъдат приети, са принудени да си закупуват храната и дори лекарствата си”, посочва пациентската организация.
Тя изтъква, че през последните месеци има рязко влошаване в снабдяването с безплатни лекарства от Министерството на здравеопазването по Наредба 34. В резултат на забавените плащания все повече се увеличава броят на аптеките, които не отпускат лекарства, платени от здравната каса, като ситуацията е критична в отдалечените от големите градове населени места.
„Наред с това отчитаме и влошаване на работата на Центровете за спешна помощ, изразяващо се не само в закъснение при оказването на медицинска помощ, но и необосновани откази или оказването й от неквалифициран за това персонал. Увеличават се проблемите и в хемодиализата, където в много центрове ситуацията е трагична”, посочва федерация „Български пациентски форум”.
Отчитайки тези факти и обстоятелства, организацията предлага още да се осигурят допълнително 20 милиона лева за лекарства на НЗОК до края на годината, както и да се предприемат незабавни промени в нормативната уредба, които да доведат „до прекратяване на порочната практика да се провеждат търгове за лекарства по Наредба 34, а всички лекарства да преминат за реимбурсиране към здравната каса”.
В предложението, подписано от Иван Димитров от ФБПФ, до премиера се посочва като необходимо отпускането на допълнителни средства за окомплектоване на екипите на спешна помощ и предприемане на мерки за подобряване на работата й.
Изтъква се и нуждата от осигуряването на 10 милиона лева за закупуване на нови апарати за хемодиализа до края на годината.