Плащаме до 950 лв. за избор на лекарски екип, реши правителството

От 350 до 950 лв. ще плащат пациентите, които искат да ползват услугата избор на екип в болниците у нас. Правителството прие промени в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, предложени от министъра на здравеопазването Стефан Константинов. Таксата за избор на лекар ще бъде между 250 и 700 лв.
Размерът на цената ще зависи от стойността на клиничната пътека. Според наредбата, за клинична пътека с цена до 500 лв., например, плащането за избор на лекар не трябва да надхвърля 50% от тази стойност, т.е. 250 лв., а за екип – 75%, или максимум 350 лв.
С повишаване цената на клиничната пътека, процентът за таксата намалява. Цената за избор на лекар или екип за извършване на дейности по клинична пътека на стойност от 1001 до 2000 лв. не може да надхвърля 30% от тази стойност за избор на лекар и 60% от стойността на пътеката, отнасяща се за избора на екип. При операции над 2000 лв. пък за избор на лекар ще се плаща до 20% от стойността на клиничната пътека, т.е. не повече от 700 лв., а за избор на екип – 40%, или до 950 лв. Справка на здравното ведомство наскоро установи, че болните са принудени да плащат по 10 000 лв. за избор на екип в някои лечебни заведения у нас.
Затова, целта на въвеждането на финансовите oграничения е да се създаде ясен регламент за избора на лекарски екип, тъй като досега всяко здравно заведение определяше индивидуално сумите, които болните да заплащат за услугата. В резултат на липсата на критерии и правила за предлагането и ползването на допълнителната услуга от пациентите, се стига до парадоксалното положение те да бъдат поставяни в ситуация да избират задължително лекар или екип преди или след извършената им манипулация, дори и тогава, когато този лекар или екип е само един и на практика избор не може да бъде извършен.
Новите правила ще трябва да се спазват от всяка болница, независимо от нейната собственост, когато пациентите са здравноосигурени и лечението им се покрива от здравната каса.
Изборът на екип или на лекар ще става само по изричното настояване на пациента. За тази цел на видно място в болниците ще трябва да се изложи ценоразпис, включващ избор на екип и лекар по клинични пътеки.
Няма да се допуска пациентът да заплаща за избор на екип или лекар, при положение, че болницата разполага само с един екип или специалист. Според документа, избор на екип не може да се прави и за целия престой на пациента в лечебното заведение.
Електронен дневник на заявленията за избор на екип или лекар ще следи за коректността на лечебните заведения по взиманията на средства от пациентите. Данните ще постъпват на тримесечие към Районните центрове по здравеопазване.