Представителите на пациентите в областните комисии се определят от организациите

По повод информациите, че министърът на здравеопазването еднолично е определил представителите на представителните организации за защита на правата на пациентите за участие в областните комисии, МЗ посочва, че твърденията са неоснователни и подвеждащи.
Ведомството уточнява, че Законът за лечебните заведения не дава правомощия на здравния министър да определя еднолично състава на областните комисии по здравеопазване.
В изпълнение на чл. 29 от закона, с писмо до директорите на районните центрове по здравеопазване от 16.08.2010 г. министър Борисова е разпоредила в срок до 19.08.2010 г. те да представят в МЗ поименния състав на определените от институциите представители.
Въз основа единствено на постъпилите от районните центрове и съгласувани по места предложения са издадени и заповедите на министъра на здравеопазването, с които е определен съставът на областните комисии по здравеопазване, съобщава още министерството.