Приеха отчета за бюджет 2009 г. на здравната каса

С 87 гласа „за” и 33 „против” Народното събрание прие отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. 
Общият размер на приходите и трансферите, заложени със Закона за бюджета на НЗОК за 2009 г. са 2 472 943 лв. Към 31.12.2009 г. са събрани 2 208 197 лв., което представлява 89,3 % изпълнение.
Съответно, общият размер на разходите и трансферите, заложени със Закона за бюджета на здравната институция за миналата година са 2 071 182 лв. За отчетната 2009 г. разходваните средства, в т. ч. трансфери, възлизат на 1 752 776 лв. или 84,6 на сто от предвидените.
Излишъкът, заложен със Закона за бюджета на НЗОК за 2009 г. е 401 761 000 лв., а  реализираният излишък е 455 421 000 лв.