Промени в подбора на специализанти по медицина

Специализацията да започне веднага след дипломирането е европейска практика, която е доказала своята роля, каза проф. Борисова на среща с новоучредената Асоциация „Български лекари за европейски стандарт на специализация". Според министърът на здравеопазването това е важен фактор за стабилността на здравната система.

При изработването на Националната здравна карта от министерството се сблъскват с данни за дефицит на лекари от определени специалности в дадени райони, което налага промени в подбора на специализанти. Осезаема липса се изпитва за специалности като „спешна медицина". Нормативната уредба дава възможност работата в Спешните центрове да се счита за база за тази специалност, поясни проф. Борисова.

Проф. Ана-Мария Борисова постави въпроса за създаване на възможности на специални условия за специализации на лекари срещу ангажимент да продължат да работят на съответното място след квалификацията.

Младите лекари на свой ред направиха предложения за подобряване статута на специализантите към здравния министър, като показаха, че държат на вече приетите договорености - признаване на периода на специализация за трудов стаж, право на отпуск по болест, майчинство, годишен отпуск, осигуровки.

Очаква се подобряването на възнагражденията при платените специализации да се реши с промените в Закона за лечебните заведения, обсъждани в Народното събрание.