Пълна диагностика за ранно откриване на рак на гърдата

Нов софтуер комбинира ключови техники за образна диагностика на рак на гърдата в една работна станция

Последната версия на Syngo Mammo Report, мамографска работна станция на Siemens, за пръв път съчетава томосинтеза, триизмерен ултразвук и триизмерен магнитен резонанс (МР) с двуизмерна мамография. По този начин специалистите в областта на гърдата могат без забавяне да интерпретират образи от различни прегледи на пациента.

Когато мамографията показва бучка в гърдата, рентгенолозите често трябва да използват допълнителни методи за образна диагностика за по-подробно диагностициране. Обикновено има различни работни станции за достъп до образите от ултразвук, ядрено-магнитен резонанс и мамографите. Последната версия на мамографската работна станция Syngo Mammo Report на Siemens подпомага рентгенолозите в едновременното представяне на образи от различни изследвания. Освен че спестява време, директното сравнение на резултатите дава възможност за по-цялостна диагностика. Освен това, Syngo Mammo Report поддържа триизмерни приложения за ултразвук, мамография и ЯМР. Техниките за триизмерна образна диагностика стават все по-важни за ранното откриване на рак на гърдата, особено при пациенти с плътна гръдна тъкан или с фамилна анамнеза за рак на гърдата.

Syngo Mammo Report позволява на потребителите и преглед на образи от системи за образна диагностика на други доставчици. Освен това, работната станция може да бъде интегрирана в радиологичните информационни системи на различните отдели, като на центъра за грижи за гърдата или на отдела по радиология.