Световен ден на първата помощ в Борисовата градина

По повод Световния ден на първата помощ утре в Борисовата градина в София ще бъдат демонстрирани техники за спасяване на пострадали.
Българският Червен кръст, в партньорство с Асоциацията за развитие на изкуствата и занаятите и фондация „Приказка за пътя”, ще отбележи Световния ден на първата помощ като значимо национално събитие, като ден за повишаване на обществената осведоменост за важността на първата помощ в превенцията на различни злополуки.
Тази година денят се провежда под мотото „Първа помощ за всички” и ще се чества по време на кулинарния фестивал „Пъстра трапеза” на 11 септември от 10:30 часа в Борисовата градина, на откритата лятна сцена.
Доброволци от Младежкия авариен екип на Столичната организация на БЧК ще демонстрират оказване на първа помощ и на техники за спасяване на пострадали, а актьорите от „Приказка за пътя” ще поучителни ситуации за безопасно движение.
В 12:00 часа всички участници, хванати за ръце, ще образуват традиционната за този ден човешка верига, символизираща петте елемента на оказването на първа помощ.
Бежанско-мигрантската служба на Българския Червен кръст ще участва с традиционни ястия, приготвени от жени-бежанки от различни страни. Кулинарни произведения от „кухнята на баба” ще покажат и доброволци на БМЧК-София.