Световна седмица на кърменето

От 1 до 7 август ще се отбележи Световната седмица на кърменето, съобщи Министерството на здравеопазването.

Тази година темата на седмицата е насочена към прилагането на Десетте стъпки за изключителното кърмене.

Отбелязва се и 20-годишнината на Декларацията „Иноченти”, която призовава за прилагане на Десетте стъпки във всички лечебни заведения, в които се предлагат услуги за майките и бебетата. С тази декларация се поставя началото на инициативата „Болница - приятел на бебето”.

Инициативата „Приятели на бебето” (BFI) е глобална програма на УНИЦЕФ и Световната здравна организация (СЗО) и стартира през 1990-1991 година. Насочена е към подобряване на практиките на здравните услуги за защита, насърчаване и подкрепа на кърменето, за да се увеличи процента на изключителното кърмене.

Десетте стъпки към успешно кърмене са обобщение на основните насоки за майчински грижи в здравните съоръжения, приети от СЗО и УНИЦЕФ и са минималните глобални критерии за постигане на статут на Болница – приятел на бебето.

ДЕСЕТ СТЪПКИ ЗА УСПЕШНО КЪРМЕНЕ

1. Да има писмена политика за кърменето, която рутинно да се свежда до знанието на целия здравен персонал.

2. Да обучава целия здравен персонал в умения, необходими за изпълнението на политиката за кърменето.

3. Да информира всички бременни жени за ползите и начина на провеждане на кърменето.

4. Да помага на майките да започнат да кърмят до половин час след раждането.

5. Да показва на майките как да кърмят и как да поддържат лактацията, дори ако са отделени от бебето си.

6. Да не предлага на новородените храни или напитки, различни от кърма, освен по медицински показания.

7. Да осигури майката и новороденото да бъдат заедно, в една стая, 24 часа в денонощието.

8. Да насърчава кърменето на поискване - при всяко желание на новороденото.

9. Да осигури на кърмачетата да не се дават изкуствени биберони или залъгалки.

10. Да съдейства за създаване на групи в подкрепа на кърменето и да насочва майките към тях при изписването от болницата или клиниката.