Сектор Здравеопазване на Siemens инвестира в развитието на революционен метод за лечение на онкологични заболявания

Сектор Здравеопазване на Siemens и медицинската компания „Рьон Клиникум“ се договориха за сътрудничество в проект за лечение на онкологични заболявания с частици в Университетската клиника в Марбург. „Лечението с частици е новаторска технология при медицинските изследвания. В хода на развойната ни дейност забелязахме, че е прекалено амбициозно тази технология да бъде икономически осъществима за общо лечение на пациенти и затова ще се съсредоточим върху научните изследвания. С оглед на това, съвместно изготвихме нова договорна основа, според която съоръжението в Марбург ще служи изключително като център за научноизследователска и развойна дейност на Siemens“, изтъква Херман Рекуард, главен изпълнителен директор на сектор Здравеопазване в Siemens.

Предимствата на лъчевата терапия с въглеродни йони в сравнение с традиционната лъчетерапия с фотони и протони са по-доброто съответствие на дозата с планирания целеви обем, както и повишената биологична ефективност спрямо тумора. Благодарение именно на тези предимства успешното лечение на устойчиви на радиация тумори, без да се засяга здравата околна тъкан, е вече възможно. За всеки пациент и за всяка лъчева процедура се правят специфични настройки на апаратурата, така че да се облъчва единствено и само злокачествената тъкан, при това с различна доза в различните зони на тумора.

Модулираната по интензитет лъчетерапия с частици (IMPT) с тежки йони е огромно предизвикателство от технологична гледна точка, заради по-специализираните ускорители на частици и по-комплексното планиране на лечението и облъчването. В продължение на около 50 години този нов подход при лечение на рак се изучава в научноизследователските институти с много окуражаващи резултати. В световен мащаб приблизително 75 000 пациенти вече са били лекувани с лъчетерапия със заредени частици. Лъчевата терапия с частици в момента се използва в над 25 медицински центъра по света.

Сектор Здравеопазване на Siemens и Рьон Клиникум ще си сътрудничат и в областта на диагностицирането и лечението на ракови заболявания. В рамките на проекта „Многопрофилен център за борба с рака“ двете компании ще подобряват диагностичните и терапевтичните процедури в областта на онкологията и ще прилагат иновативни ИТ решения като електронно досие на пациента и платформи за телемедицина с цел подобряване на комуникацията сред лекуващите лекари.

Category: