Софтуерът за разчитане на образи подобряват клиничната ефективност

Със syngo.via, новият софтуер за визуализация на Siemens за професионално мултимодално разчитане на клинични случаи, се поставя специален акцент върху ефективността на разчитане чрез автоматизирана подготовка на отделните случаи и структурирана навигация при случаи от различни клинични специалности, в това число кардиология, онкология, и неврология. Syngo.via интегрира по уникален начин апарати за образна диагностика като магнитно-резонансни скенери, компютърни томографи и PET-КТ скенери на Siemens с ИТ инфраструктурата на информационните системи в радиологията (RIS) и PACS. Архитектурата клиент-сървър на syngo.via дава възможност на лекарите не само да гледат и разчитат образи на работните станции директно на апаратите за образна диагностика, но също така и на обикновени персонални компютри извън отделението по рентгенология. Тъй като е много важно за рентгенолозите и кардиолозите да имат достъп до професионални приложения за разчитане на образи на съществуващите PACS (система за архивиране на изображения и комуникации) работни станции, syngo.via е проектиран да се интегрира със съществуващите информационни системи в радиологията (RIS) и PACS на всички основни доставчици. Чрез „интеграцията без потребителска намеса" между syngo.via и най-новата PACS система на Siemens - syngo.plaza, образите са автоматично достъпни на syngo.via, като по този начин на потребителите се предоставя бърз достъп до образите и съответните приложения на syngo.via. (Syngo.plaza е първата PACS система на Siemens, която предлага едновременно дву-, три- и четириизмерно разчитане.)