Учени превръщат кожни в чернодробни клетки

Британски учени са създали успешно чернодробни клетки в лабораторни условия чрез препрограмиране на стволови клетки от човешка кожа.
Откритието ще помогне за разработването на нови методи за лечение на чернодробни заболявания в това число и „отглеждането” на цял орган в контролирана среда, който да има пълна съвместимост с пациентите. 
След 40-годишни опити за създаването на чернодробни клетки в лаборатория изследването, публикувано в Journal of Clinical Investigation, е първото, което има положителен резултат.
Донорските органи са недостатъчно и затова за лечението на чернодробните болести трябва да се търсят други варианти.
Резултатите от новото проучване увеличават вероятността да се намери алтернатива, независимо дали чрез разработване на нови лекарства, или чрез клетъчна терапия, при която клетки от пациенти се трансформират и след това се присаждат.

Category: