Ще се финансират и подготвителните грижи за трансплантация в чужбина

Център „Фонд за трансплантация“ вече ще заплаща лечението на пациентите, които се нуждаят от подготвителни медицински грижи у нас преди изпращането им за трансплантация в чужбина. По този начин се разширява обхвата на финансиране на Фонда, информира министерство на здравеопазването. 
В момента повечето от тези процедури се осигуряват по линия на Националната здравноосигурителна каса или Министерство на здравеопазването. Въпреки това, възникват случаи, в които няма осигурено държавно финансиране за нужните медицински грижи до извършване на трансплантацията. 
Занапред тези ситуации ще бъдат подсигурени по линия на Фонда за трансплантации. По този начин ще се осигурят всички нужни грижи за пациентите. Финансирането ще става в рамките на утвърдения бюджет на Центъра.
Предложението е част от проект за промяна в Постановление № 216 на МС от 2009 г. за създаване на Фонда.