МБАЛ Монтана вече разполага с високотехнологичен дигитален мамограф за диагностика и скрининг

Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в Монтана вече разполага с последно поколение дигитален мамограф. Апаратът MAMMOMAT Inspiration на Siemens е част от средносрочната инвестиционна програма на Министерството на здравеопазването за модернизация на българските лечебни заведения, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие”.

„Това е универсална дигитална мамографска система, която може да извършва скринингова и диагностична мамография. Мамографът притежава автоматичен механизъм за контрол на дозата, оборудван е с всички необходими хардуерни и софтуерни приложения и на практика е апаратът, който облъчва с най-ниска доза радиация в България“, заявява Тодор Воденичаров, ръководител на сектор Здравеопазване в Siemens.

Според данни на Българския национален раков регистър, през 2010 г. ракът на гърдата формира 25,8% от всички ракови заболявания при жените. За същата година общо над 3 700 нови случая на рак на млечната жлеза са били регистрирани в България.

МБАЛ Мoнтана инвестира и в 16-срезов компютърен томограф. Скенерът има най-добрата в света разделителна способност и е най-продаваният томограф, с повече от 8 000 инсталирани апарата в цял свят.  Апаратът е с най-тясното гентри от апаратите в този клас, което е от изключителна важност при пациенти с клаустрофобия и малки деца.

Category: