Нова версия на софтуер от Siemens предлага диагностика с повишена анатомична интелигентност

Сектор Здравеопазване на Siemens разработи версия VA30 на своя софтуер за рутинно 3D и специализирано разчитане syngo.via, която представя  нови приложения и функционалности, ускоряващи и улесняващи работния процес на потребителите. Софтуерът „разбира“ човешката анатомия и подготвя изображенията за диагностика. Така например, syngo.via VA30 разполага с функцията „Automatic Rib Labeling”, която автоматично идентифицира и маркира ребрата при сканирането с компютърен томограф, докато досега рентгенолозите трябваше да идентифицират ребрата ръчно. Предвид уникалната форма на ребрата, това може да отнеме доста време и води до грешки, особено при сложни диагностики като тези в областта на онкологията.

„Анатомичната интелигентност“ е отличителна черта и на новия софтуерен пакет syngo.via General Engine, с който клиентите могат да надградят софтуера си. Пакетът включва функцията „Anatomical Range Presets“, която показва бърз, точен и оптимален образ на избрани анатомични области. Това гарантира високо качество на получените анатомични образи, което не зависи от уменията на конкретния специалист. С помощта на технология, подобна на лицевото разпознаване при цифровата фотография, syngo.via е в състояние да разпознава рамене, гръбачен стълб, бедра и т.н. в клиничните образи и да оптимизира начина, по който те биват показвани в анатомичната им среда.

След преглед, радиологичната диагноза играе ключова роля за лечението на пациента. Инструментът syngo.via Advanced Reporting, част от syngo.via General Engine, помага на рентгенолозите да създават ясни, добре структурирани доклади от прегледите за своите колеги, които проследяват конкретния клиничен случай. Стандартизирани шаблони улесняват създаването на отчети, като могат и да бъдат персонализирани според индивидуалните нужди на пациентите. Досега няколко на брой диагнози означаваха различни документи, отнасящи се до един-единствен случай. Сега вече единният диагностичен отчет отразява целия профил на заболяванията на пациента. Това позволява на лекарите по-лесно да си създадат цялостна оценка на състоянието на пациента, което спомага за подобряване на качеството на лечението.

Category: