Нуклеарната медицина и хибридните апарати – нова ера в образната диагностика

„Благодарение на хибридните образни методи е възможно е да се диагностицира заболяването в най-ранен функционален стадий“, сподели проф. д-р Ирена Костадинова, дмн, национален консултант по нуклеарна медицина

Какво е състоянието на нуклеарната медицина (НМ) и на хибридната образна диагностика у нас в сравнение с развитието им в други страни?

Какви са предимствата на хибридната образна диагностика и какви предизвикателства стоят пред НМ в България?

На тези и още редица ключови въпроси даде отговор проф. д-р Ирена Костадинова, дмн, национален консултант по нуклеарна медицина, по време на шестата годишна среща между представители на медии и Siemens България. „Хибридните технологии, използвани в нуклеарната медицина, са най-бързо развиващите се методи за образна диагностика в световен мащаб. Благодарение на хибридните образни методи е възможно е да се диагностицира заболяването в най-ранен функционален стадий.

За съжаление при необходимост от един хибриден апарат PET-CT на 500 000 души, в България разполагаме с един хибриден апарат на 3,5 млн. души. Листата на чакащите за изследване с PET-CT е около 300 души, на които се налага да чакат понякога и до 3 месеца за изследването. Друг проблем е недостигът на лекари и специалисти в България, които могат да работят на хибридните апарати. Към днешна дата те са не повече от 50 души“, сподели проф. Костадинова.

На въпрос защо хибридните апарати са бъдещето на образната диагностика, проф. Костадинова отговори: „Хибридният апарат се състои от няколко апарата, които са обединени в едно и функционират като един, с общо управление и една пациентна маса. В нуклеарната медицина това са т.нар. SPECT-CT, PET-CT и PET-MR апарати.

Тези апарати предоставят обединена информация (образи), които са с по-голяма точност и информативност и съответно подпомагат лекарите при поставяне на точна диагноза. Благодарение на хибридните апарати днес виждаме образи, за които само съм мечтала като студентка.“

Съгласно проучване на Европейската здравна комисия, през 2008 г. хибридните диагностични методи са били около 8% от всички прилагани образни методи в Европа, а към 2025 г. се очаква те да надхвърлят 40%. Към днешна дата в България са инсталирани едва 7 хибридни апарата – 4 SPECT-CT апарата в София и 3 PET-CT апарата - един във Варна и два в София, при необходими за населението на България около 28 SPECT-CT апарата и около 14 PET-CT апарата. Очаква се инсталацията на още 3 хибридни апарата - в София, Плевен и Панагюрище.

„Това е една много болна тема, не само за нас като лидер в сферата на медицинските технологии, но и за цялото развите на нуклеарната медицина в България. Приносът на Siemens за развитието на хибридните технологии е свързан със създаването на първия PET/CT скенер (1999), първият интегриран SPECT/CT апарат (2004), първия PET-MR (2010).

В момента у нас се борим не само с недостатъчната наличност на този вид апаратура, но и с недостатъчния брой лекари и специалисти, които могат да работят с нея”, сподели д-р Тодор Воденичаров, ръководител направление Здравеопазване на Siemens за България, Сърбия и Черна гора.

 

Siemens AG (с централи в Берлин и Мюнхен) е глобален технологичен лидер, чието име е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие в продължение на повече от 165 години. Компанията развива дейност в над 200 страни, предимно в сферата на електрификацията, автоматизацията и цифровизацията и е един от най-големите световни доставчици на енергийно-ефективни технологии. Siemens е водещ доставчик на офшорни вятърни турбини, турбини с комбиниран цикъл за производство на електроенергия и решения за пренос на мощности, както и пионер в областта на инфраструктурните решения, автоматизацията и софтуерните решения за промишлеността. Компанията е и водещ доставчик на медицинско оборудване за образна диагностика – в т.ч. системи за компютърна томография и магнитен резонанс – и лидер в сферата на лабораторната диагностика и клиничните информационни системи. През фискалната 2014 г., която приключи на
30 септември 2014 г., общият обем на приходите от продължаващи дейности възлиза на 71,9 млрд. евро,
а нетната печалба – на 5,5 млрд. евро. Към края на септември 2014 г. Siemens има около 357 000 служители в цял свят. За повече информация: www.siemens.com.

 

Siemens България е част от Siemens AG - световен лидер в производството на иновативни продукти,
технологии и решения в сферата на електрификацията, автоматизацията и дигитализацията. Компанията
е водещ доставчик на турбини с комбиниран цикъл за производство на електроенергия и решения за пренос на мощности, вятърни турбини, пионер в областта на инфраструктурните решения, автоматизацията и софтуерни решения за индустрията, както и на медицинско оборудване за образна диагностика и в сферата на лабораторната диагностика и клиничните информационни системи. В България компанията присъства вече 136 години. Част от структурата на Siemens в България е и фабрика за измервателна апаратура за продукти високо напрежение в гр. Правец. За повече информация: www.siemens.bg.

Category: