FDA одобрява гръдна томосинтеза за мамографска платформа на Siemens

  • MAMMOMAT Inspiration с томосинтеза повишава диагностичната прецизност при мамографски скрининг

  • Апаратът разполага с широкоъгълна томосинтеза до 50 градуса

 

Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) е одобрила MAMMOMAT Inspiration с опцията томосинтеза – функция за томосинтеза на гърда на цифровата мамографска платформа MAMMOMAT Inspiration на направление „Здравеопазване“ на Siemens. Алгоритъмът за томосинтеза на гърда на Siemens реконструира множество двуизмерни образи на гърдата в триизмерен образ с цел подпомагане откриването на тумори, скрити от припокриващата гръдна тъкан, което позволява по-точна диагноза, отколкото стандартната двуизмерна дигитална мамография, както и намаляване на броя на фалшиво положителните резултати. В скорошно проучване сред 22 специалисти, разчитащи мамографски образи, с различен опит Siemens показа, че всички са подобрили прецизността си за откриване и диагностициране на рак, чрез разчитане на цифрова томосинтеза на гърда, като допълнение към пълноформатната дигитална мамография.

 

„Клиничните ни данни показват, че добавянето на цифровата томосинтеза на гърда на Siemens към традиционната двуизмерна дигитална мамограма на пациента повишава откриването на тумор на гърда. Знаем, че в клиничната практика тази по-висока диагностична точност означава по-малко процедури за диагностична биопсия и намалява нуждата от стресиращи повторни процедури, което обикновено допринася както за по-добри резултати на пациентите, така и за намаляване на разходите,“ заяви д-р Грегъри Соренсен, Президент и Главен изпълнителен директор на направление „Здравеопазване“ на Siemens за Северна Америка. „С одобрението на Американската агенция по храните и лекарствата на MAMMOMAT Inspiration с томосинтеза направление „Здравеопазване“ на Siemens потвърждава дългосрочния си ангажимент за авангардни иновации в областта на здравните грижи за жените.“

Category: