Siemens оборудва изцяло обновената болница в Разлог

16-срезов компютърен томограф Somatom Emotion от Siemens

Siemens достави лабораторна техника и висококачествена апаратура за образна диагностика за нуждите на изцяло обновената Многопрофилна болница за активно лечение в Разлог. Проектът е осъществен по оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и превърна в болницата в най-високотехнологичното лечебно заведение в областта. Модернизираната болница беше официално открита след тържествен водосвет от министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева.

След реализирания проект болницата в Разлог разполага с високотехнологично оборудване за диагностика, лечение и долекуване. Значително подобрена е болничната инфраструктура, като помещенията за инсталация на закупената апаратура и оборудване отговарят на действащата нормативна уредба и на всички медицински стандарти.

Сред доставената от Siemens апаратура са рентгенов апарат тип С-рамо Siremobil Compact L, 16 срезов компютърен томограф Somatom Emotion, Комбиниран дигитален рентгенов апарат Luminos Fusion, както и ехографска система с трнсдюсери за коремни органи, повърхностни структури и доплер ACUSON X300.

„През изминалата година Siemens реализира успешно проекти в много градове на България, благодарение на които се подобри значително оборудването, а оттам и качеството на предоставяните здравни грижи за пациентите,. Нашата амбиция е тази тенденция да продължи и занапред, защото основен приоритет на Сименс е да има достъп до висококвалифицирани здравни услуги за пациентите от всички краища на България“, заявява Тодор Воденичаров, ръководител на сектор Здравеопазване в Сименс за България и Сърбия.

 

Category: