IRIS: Иновативен метод за итеративна реконструкция на КТ образи

Сектор „Здравеопазване" на Siemens разработи „итеративна реконструкция в образното пространство (IRIS)", за генериране на висококачествени образи, получени с по-малки дози на облъчване. Наскоро представеният метод IRIS за реконструкция на клинични образи от суровите данни от компютърен томограф използва по-ефективно информацията, съдържаща се в данните, но е много по-бърз от предишните подходи към итеративните процеси, независимо от допълнителните стъпки за реконструкция. В сравнение с настоящия стандартен метод за реконструиране на образи, така наречената филтрирана обратна проекция (FBP), IRIS предлага две възможности за потребителите на процедурата на Siemens: Те могат да произведат същото качество на изображението като при FBP и да намалят дозата на облъчване с до 60% или могат да запазят същата доза и да генерират значително по-добро качество на образите в сравнение с FBP. IRIS понастоящем се тества в няколко университетски болници. Повечето системи от продуктовата серия Somatom Definition ще бъдат оборудвани с новата технология през второто тримесечие на 2010 г.

Category: