Excel Edition на Siemens: достъпна ефективност в 16 и 64-срезовата компютърна томография

На Европейския конгрес по радиология (ECR) 2010 г., сектор „Здравеопазване" на Siemens представи своя Excel Edition за компютърна томография. С отлично съотношение между цена и качество, новата серия скенери ще помага на болниците и здравните заведения по целия свят да влязат в света на компютърната томография. Продуктът Somatom Emotion Excel Edition е базиран на Somatom Emotion, 16-срезов компютърен томограф, чиито качества са доказани многократно от големия брой инсталирани системи. Somatom Definition АS (адаптивен скенер) Excel Edition е достъпна версия на скенера от висок клас, 64-срезовия Somatom Definition АS. Решението комбинира всеобхватно портфолио от характеристики за минимизиране на доза на облъчване, което включва и така наречения адаптивен щит срещу облъчване (Adaptive Dose Shield), показал забележителни клинични резултати и високотехнологични клинични приложения. И двата модела компютърни томографи ще излязат на световния пазар през май 2010 г.