Софтуер като услуга: Siemens предлага CAD приложение за рентгенография чрез Интернет

Сектор „Здравеопазване" на Siemens представя софтуер като услуга (SaaS) модел за дигитална рентгенография. Абонатите на syngo CXR CAD с дигитални апарати за рентгенография, като Ysio и AXIOM Aristos могат да получат CAD резултати чрез обработка от разстояние (remote processing). Потребителите могат да се абонират за CAD приложението, което обработва рентгенографии, за да помогне на лекарите да откриват потенциални възли в белите дробове, без да се добавя хардуер към апарата. При syngo CXR CAD абонамента, вече не е необходимо да се инсталира отделна работна станция в клиниката или кабинета и обработката се осъществява външно на сървър, собственост на Siemens. Потребителите имат автоматичен достъп до актуализации на syngo CXR CAD абонамента.