Siemens България получи награда за постижения в областта на здравеопазването

Над 50 000 инсталирани ситеми за образна диагностика на Siemens осигуряват на компанията 36% дял от световния пазар

През последните три години Сектор Здравеопазване на Siemens в България отбелязва ръст в продажбата на компютърни томографи (скенери) за нуждите на частни и държавни болнични заведения от цялата страна. Екипът на компанията беше официално награден от вицепрезидента на Siemens за целия свят и ръководител на бизнес дивизията, отговарящa за производството на компютърни томографи в компанията, г-н Рагаван Дандапани.

“Тази награда е признание както за българския екип на Siemens, така и за България като цяло, защото доказва, че все повече държавни и частни болнични заведения в страната инвестират във високотехнологична апаратура. Като член на ЕС България има достъп до европейските фондове, които са чудесна възможност за финансирането на модернизацията на медицинската апаратура в болниците. Държавата и частният бизнес влагат много усилия в това отношение през последните години и е важно тази тенденция да продължи и за в бъдеще. Инвестирането в технологии от последно поколение е от изключително значение за подобряване на стандартите в здравната система на България, а оттам и за здравето на нацията като цяло“, изтъкна Рагаван Дандапани на церемонията по връчването на наградата „Отлични постижения в областта на компютърната томография за периода 2011-2013 година“

Компютърната томография осигурява бързо висококачествени клинични изображения, които дават възможност на специалистите по неинвазивен път да диагностицират тежки увреждания и заболявания. Благодарение на информацията от преглед с висококачествен скенер, могат да се предприемат навременни животоспасяващи процедури на пострадали пациенти при тежки катастрофи или при други инциденти, както и да се диагностицират серизони заболявания на различни органи в човешкото тяло.

„Предизивкателствата пред образната диагностика са свързани основно с постигането на оптимален баланс между качество на образа и радиационно облъчване. Все повече започва да се говори за т.нар. „правилна доза“ и Siemens претендира да е постигнала до момента най-доброто съотношение на световния пазар. С разработените от Siemens иновативни системи за сканиране специалистите днес могат да сканират сърце за части от секундата, с по-малко от 1 милисиверт ефетивна доза на радиационно облъчване. Разбира се, правилната доза трябва да е оптимално съобразена със състоянието на пациента, с неговите физика, физиология и клиничен случай“, допълва Радаван Дандапани.

Siemens е лидер на световния пазар на оборудване за образна диагностика, с пазарен дял от 36% и инсталирани над 50 000 системи за образна диагностика в цял свят (вкл. компютърни томографи, ядрено-магнитни резонанси, ПЕТ скенери, ангиографски системи и др.).

Category: