Siemens достави 10 апарата на най-новата болница в София

 

В Деня на Европа – 9 май, в София бе открита нова многопрофилна болница за активно лечение – Софиямед. Новото здравно заведение се намира на бул. „Г. М. Димитров” № 16.

На официалното откриване присъстваха министърът на здравеопазването Десислава Атанасова, управителят на Националната здравно осигурителна каса (НЗОК) Пламен Цеков, председателят на Българския лекарски съюз д-р Цветан Райчинов, ръководители на други лечебни заведения, както и представители на пациентски организации.

Лечебното заведение разполага с 12 отделения, 7 операционни зали, оборудвани с високотехнологична медицинска апаратура, а леговата база е за 450 пациенти.

Болницата има Диагностично-консултативен център с 80 кабинета за лични лекари и специалисти от доболничната помощ, както и собствена Клинична лаборатория. Тя предлага пълен клиничен пакет услуги, включително и имунология.

Siemens достави 10 апарата в четири отделения в новата болница – модерен ядрено-магнитен резонанс, 16-срезов компютърен томограф, графично-скопичен рентгенов апарат, два графични рентгенови апарата, два мобилни рентгенови апарата, съвременен ангиограф с най-ниски дози на облъчване, ултразвуков ехокардиографски апарат от висок клас и C-рамо за ортопедия.

Подробности за доставената медицинска апаратура на Siemens

Ядрено-магнитен резонанс Magnetom Essenza

Ядрено-магнитният резонанс Magnetom Essenza е революционно компактна система за магнитно резонансна томография на цяло тяло със свръхпроводим магнит 1.5 Тесла. Апарат от този модел e шестият инсталиран в България през последните 3 години. Системата е оптимална за неврологично, абдоминално и ангиологично изобразяване при мускулно-скелетни и кардиологични изследвания. Апаратът осигурява бързо провеждане на изследванията при максимален комфорт за пациента. Качеството на получените образи отговаря на съвременните световни стандарти в медицината.

Ангиограф Artis Zee

Artis Zee е високотехногична ангиографска система за интервенционална кардиология. Апаратът е с плосък детектор 20 х 20 см и е окомплектован със синхронизирана система за следене на хемодинамичните параметри на пациента и последна версия на кардиологичните софтуери. В апарата са интегрирани софтуери за ефективно намаляване на лъчевото натоварване и едновременно повишаване качеството на образите.

С-рамо за ортопедия Siremobil Compact L

С-рамото за ортопедия Siremobil Compact L може да извършва флуроскопия и пулсова флуроскопия със задържане на последния образ, а също и цифрова радиография. и е едно високотехнологично решение за хирургични, ортопедо-травматологични и урологични манипулации.

Ултразвукова система Acuson X 300

Ултразвуковата система Acuson X 300 е една от най-добрите в своя клас. комбинация между качество на образа и технически функции. Технологията за цялостна дигитална обработка на сигнала създава един от най-чистите образи сред двуизмерните системи и заедно с качество на Doppler образа, допълва прецизността в диагностичния процес.