Siemens и National Semiconductor в партньорство за развитието на ултразвуковите технологии

Стратегическото партньорство ще позволи създаването на ново поколение оборудване за ултразвукова образна диагностика
Siemens Medical Solutions USA, Inc. и National Semiconductor Corporation обявиха сключването на широко стратегическо партньорство за развитието на ултразвуковите технологии чрез създаването на системи за ултразвукова образна диагностика, предоставящи по-добро качество на образите, цялостни възможности за триизмерна и четириизмерна диагностика, както и понижена консумация на енергия. Стратегическото партньорство обединява лидерството на Siemens в областта на ултразвуковите технологии с възможностите на National Semiconductor Corporation в сферата на енергийноефективните аналогови полупроводникови елементи. Като част от тясното сътрудничество със Siemens, National Semiconductor ще предоставя водещи решения за управление консумацията на енергия, пътя на сигнала и преобразуватели. На базата на това партньорство, ултразвуковите системи на Siemens ще могат да предложат ново поколение качество на образа, новаторски приложения и по-висока енергийна ефективност. Крайната цел е създаването на ултразвукови системи, които ще променят ефективността на работния процес, надеждността на диагностиката и удобството при сканиране. „Отдавна се стремим да издигнем технологиите за ултразвукова образна диагностика на следващото ниво. Огромните количества информация и растящата нужда от мобилност налагат създаването на системи, предлагащи ефективна комбинация от енергийна ефективност и изпълнение. В лицето на National Semiconductor виждаме стратегически партньор, който ще ни помогне да реализираме всичко това,” сподели д-р Норберт Гаус, главен изпълнителен директор „Ултразвукови системи” в сектор „Здравеопазване” на Siemens.
“Това е едно изключително партньорство, което се възползва ефективно от предимствата на двете компании. Ултразвуковите системи от ново поколение на Siemens, чиито решения за здравеопазването се ползват със световно признание, ще бъдат усъвършенствани с помощта на високопроизводителните технологии, чипсети и решения на ниво подсистеми на National Semiconductor,” сподели Майк Полачек, старши вицепрезидент „Ключови пазарни сегменти и бизнес развитие” в National Semiconductor. „Ще постигнем велики неща заедно.”

Category: