Siemens поставя нови стандарти в образната диагностика

Новият 3-тесла ЯМР скенер Magnetom Prisma от Siemens съчетава сила и висока скорост на градиента без аналог в света

Как можем по-добре да разберем сложността на мозъка? Как можем да измерим и визуализираме физиологията на тялото?

За да отговори на тези въпроси в областта на неврологията, физиологията или тъканния метаболизъм, ЯМР скенерът Magnetom Prisma, разработен от Siemens, предлага иновативни възможности за образна диагностика. Освен за разкриване на нова информация за дейността на мозъка, Magnetom Prisma има голям потенциал и в научноизследователски области като телесна физиология, морфология на органите, тъканен метаболизъм и количествен ЯМР.

Magnetom Prisma е основен акцент в тазгодишното представяне на Siemens на най-голямото технологично изложение за образна диагностика в света RSNA 2012. Най-мащабното събитие в областта на образната диагностика се провежда в Чикаго и събира на едно място световни производители на медицинска апаратура и медицински специалисти по образна диагностика от цял свят. Близо 60 000 участници в конгреса имат възможността да се убедят в предимствата на иновативните технологии, с които Siemens поставя нови стандарти в областта на образната диагностика.

3-тесла скенерът Magnetom Prisma съчетава сила и висока скорост на градиента по начин, който няма равен при системите, обхващащи цялото тяло, в цял свят. Magnetom Prisma предлага изключително висока пространствена и времева резолюция за постигане на отлично качество на образа, особено при много взискателни приложения. В сравнение с конвенционалните устройства, комбинацията от висока сила на градиента и скорост на превключване на скенера дава възможност за по-високо качество на образа.

Технологичната ЯМР иновация е част от представената през ноември 2011 г. „Програма 2013", разработена от сектор „Здравеопазване" на Siemens. Инициативата определя конкретни действия за по-нататъшното укрепване на иновативната сила и конкурентоспособността на компанията. Конкретни мерки, които ще бъдат осъществени до края на 2013 г., са определени в четири области на действие: иновации, конкурентоспособност, регионално въздействие и развитие на работната сила.

Category: