Siemens представи един от най-модерните производствени центрове за линейни ускорители в света

Намираме се в един от най-модерните производствени центрове за медицинска апаратура в света. Центърът се намира в град Хоф, Германия и в него на площ от 400 кв.м близо 1000 служители на Siemens са ангажирани в произвoдството на линейни ускорители и части за компютърни томографи, ангиографи и магнитни резонанси на компанията.

Според Людвиг Ропелт, Мениджър Продажби на линейни ускорители за Европа, Азия и Близкия изток в Siemens, след 10 години онкологичните заболявания ще изпреварят сърдечно-съдовите и ще се превърнат в основна причина за преждевременна смъртност в световен мащаб. Затова медицината е изправена пред предизвикателството да отговори на необходимостта от все по-качествено и прецизно лечение на тези заболявания при сведени до минимум вредни дози на облъчване и странични ефекти. Според данни, представени от Ропелт, около 50% от онкозаболяванията са нелечими, поради първичен тумор или метастази. Останалите близо 50 % онкоболни пациенти имат шанса да се излекуват чрез радиотерапия (12%), хирургична интервениця (22%) или комбинация от двете (16%).

Ропелт акцентира и върху предимствата на лечение с частици (particle therapy) за развитието на която Siemens инвестира значителни средства ежедневно. Лечението с частици насочва под различни ъгли поток от високоенергийни йонизиращи частици към тумора, които с точност до милиметър разрушават ДНК-структурата на раковите клетки. Дозата на облъчване може да се регулира в зависимост от различната активност на раковите клетки по повърхността на тумора при сведени до минимум нежелани странични ефекти върху здравата тъкан и съответно върху здравето на пациентите.

Последното иновативно решение, с което Siemens изпреварва конкуренцията, е линейният ускортиел Artiste. Апаратът беше представен от Ханс-Йорг Фрайер, глобален продуктов мениджър. Специално за този линеен ускорител Siemens е разработил новата функция Multiple-Х, която предлага четири различни видове облъчване - 7 MV (мегаволта), 11 MV, 15 MV и 17 MV. Те могат да бъдат комбинирани с един изправен лъч, което дава възможност за допълнителни възможности за облъчване, като модулирано по интензитет лъчелечение (IMRT), триизмерна конформална лъчетерапия (CRT) и стереотактична лъчева терапия.. Високата точност на позициониране на 9-саниметровите метални листове на колиматора 160 MLC спомага за оформянето на лъчите, в зависимост от големината, разположението и активните участъци на тумора и рязко намалява дозата в полусянката, което позволява терапия с прецизна точност и висока защита на здравите околни тъкани.

Линейният ускорител Artiste намира все по-широко приложение в болниците и клиниките за лъчелечение в Германия. Пример е частната клиника SANA в гр. Хоф, Германия, която българската делегация имаше възможността да посети и която разполага с 4 линейни ускорителя. Клиниката е изградена чрез публично-частно партньорство с болницата в Хоф и лечението на пациентите се финансира от държавните и частните здравни каси, които в Германия са близо 180. По думите на Бернд Дитман, физиолог в клиниката, в Германия почти няма чакащи за терапия пациенти и за всеки, който е здравно-осигурен и страда от онкологично заболяване, здравната система има капацитет да осигури незабавен старт на лечение.

Най-често срещаните онкологични заболявания, които центърът се налага да лекува, са рак на гърдата при жените и рак на простатата при мъжете. За случаите на рак на гърдата обикновено са необходими 30 процедури за 6 седмици, а за лечение на рак на простатата – 40 процедури за 8 седмици. Според Дитман 50% от онкоболните пациенти, които преминават курс на лечение с апарата, успяват да се преборят с болестта.

Category: