Siemens представя високотехнологични ултразвукови решения

По-големият обем информация, ефективният работен процес и интелигентните клинични приложения издигат грижите за пациента на ново равнище. На Европейския конгрес по радиология (ECR) 2010 г. във Виена, сектор „Здравеопазване" на Siemens представи иновативните си ултразвукови решения. Акцентът през тази година е новата версия на ултразвуковата система Acuson S2000, която представлява значителен напредък в областта на технологията ARFI за откриване и количествено определяне на тъкани. В съчетание с триизмерния скенер за обемно изобразяване на гърди (ABVS), S2000 Acuson е особено подходящ за диагностика на рак на гърдата при жени с плътна тъкан на гърдите. Освен това, Siemens представи най-новата си ултразвукова система от среден клас, Acuson X300 Premium Edition (PE) за рутинни клинични изследвания. Благодарение на все по-доброто получаване на образи, лекарите могат да диагностицират при по-кратка продължителност на прегледа.