Siemens придоби всички активи на американския производител на ултразвуково оборудване Penrith Corporation

Сделката разширява портфолиото от ултразвукови системи на Siemens и открива нови бизнес сегменти

Сектор Здравеопазване на Siemens обяви, че компанията е сключила окончателно споразумение за придобиване на всички активи на Penrith Corporation. Производителят на интегрирани ултразвукови системи за образна диагностика се намира в Плимут-Мийтинг, Пенсилвания, САЩ. Покупката ще позволи на Siemens да предложи нови и подобрени възможности за диагностика.

„Това придобиване дава уникалната възможност на Siemens да предложи нови, пълноценни решения на пазара на ултразвукови системи и да разшири присъствието си в атрактивни бизнес сегменти. Чрез това придобиване Siemens преследва стратегическите си цели, обявени чрез „Програма 2013”, за увеличаване конкурентоспособността и иновативната мощ на сектор Здравеопазване, заяви Джефри Бънди, главен изпълнителен директор на бизнес подразделението за ултразвукови системи на сектор Здравеопазване на Siemens.

„Изключително се радваме да се присъединим към сектор Здравеопазване на Siemens. Нашето портфолио и технологичен опит в минитюаризацията на ултразвукови устройства ще засили способността на Siemens да разработва авангардни технологии и бъдещи революционни иновации, които развиват и разширяват ролята на ултразвука в медицината – по-специално, иновации, които са съобразени с нуждите и средствата на различните пазари.”, заяви Майкъл Г. Кенън, президент на Penrith Corporation.

Представена от сектор Здравеопазване на Siemens, през ноември 2011 г., „Програма 2013” е двугодишна глобална инициатива за по-нататъшно укрепване на иновативната сила и конкурентоспособността на сектор Здравеопазване. Конкретни мерки ще бъдат осъществени в четири области на действие: иновации, конкурентоспособност, регионално въздействие и развитие на работната сила.

Category: