Siemens проведе двудневен урок на бъдещи инженери на медицинска техника

На 10 и 11 юни специалисти от сектор „Здравеопазване" на Siemens проведоха занятия на 10 студенти от Техническия университет в магистърска програма „Биомедицинско инженерство". Студентите на доц. д-р Иво Илиев, зам.-декан на факултет „Електронна техника и технологии" и ръководител на направление „Биомедицинско инженерство", имаха възможност да се запознаят с апаратурата на Siemens в различни медицински направления в рамките на лекция с филмов материал, изнесена в университета от представителите на Siemens д-р Светослав Мечкарски, мениджър Ключови клиенти, и д-р инж. Мариана Глухова, мениджър Бизнес развитие, както и с посещение на Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И. Пирогов".

В „Пирогов" бъдещите инженери на медицинска техника можаха да тестват на живо възможностите на липотриптера Lithoskop и компютърния томограф Siemens Somatom. Д-р Гагов от Клиниката по образна диагностика представи на студентите работата на отделението и им предостави възможност да се запознаят отблизо с различните функционалности на томографа и неговия работен капацитет.

Практическите занятия със специалисти от сектор „Здравеопазване" на Siemens са част от сътрудничеството на компанията с Техническия университет с тенденция да се превърнат в ежегодна практика.

Category: