Siemens се открои на лондонското изложение ESTRO 2011 с иновативни решения за лъчева терапия

Сектор „Здравеопазване“ на Siemens представи своите иновативни решения за лъчева терапия на тазгодишната конференция на Европейското дружество по терапевтична радиология и онкология (ESTRO) в Лондон.

За своя линеен ускорител Artiste, сектор „Здравеопазване“ на Siemens разработи новата функция Multiple-X, с която може значително да се ускори стереотактичната лъчетерапия. Стереотаксията е много прецизна лъчетерапия, в която туморът се облъчва с много високи дози в една или повече сесии на облъчване (т. нар. фракции). В момента, пациентите, подложени на стереотактична радиация, прекарват до 60 минути на масата за лечението. Обичайната доза на облъчване, която се измерва в монитори единици (MU), е между 50 и 500 в минута. Функцията Multiple-X на линейния ускорител Artiste позволява доза до 2000 MU в минута. Значително по-високата доза увеличава ефективността на облъчването и може да съкрати времето на лечение с до 80 процента.

За лъчевата терапия е необходим различен интензитет на енергията в зависимост от местоположението и вида на тумора. Multiple-X предлага четири различни видове облъчване - 7 MV (мегаволта), 11 MV, 15 MV и 17 MV. Те могат да бъдат комбинирани с един изправен лъч. Това дава възможност за допълнителни възможности за облъчване, като модулирано по интензитет лъчелечение (IMRT), триизмерна конформална лъчетерапия (CRT) и стереотактична лъчева терапия.

Линейният ускорител Artiste предлага широк набор от софтуерни и хардуерни инструменти за бърза и точна конвенционална лъчетерапия, а именно IGRT, ART (адаптивна лъчетерапия), IMRT и SRT (стереотаксия). Интелигентният софтуер In-Line kView Imaging, разработен от компанията, гарантира, че планирането на радиотерапии, прегледът на плана за лечение, необходимото повторно планиране и лъчевата терапия се извършват с по-голяма ефективност и прецизност. Постигнатото качество на образа е сравнимо с това на рентгенови снимки, но изисква по-малка доза на облъчване от процеса на образна диагностика, който се използва при лъчевата терапия. In-Line kView позволява избор на качеството на образа в зависимост от дозата, като по този начин спомага за управлението на дози на облъчване за пациента.

160 компютърно-контролирани волфрамови листа непрекъснато адаптират облъчването към контурите на тумора. Многолистният колиматор 160 MLC, стандартен компонент на Artiste, съчетава бързото движение на листата от 4 см/сек с висока резолюция и ниски емисии на радиация. Високата точност на позициониране на листата и рязкото намаляване на дозата в полусянката позволява лъчева терапия с висока точност, като същевременно защитава здравите околни тъкани.

 

Category: