Диагностика и Профилактика

Нов метод за диагностициране на аутизъм

Учени от Института по психиатрия в Кралския колеж в Лондон са разработи нов метод, който може да помогне за ранното диагностициране на аутизма.
Техниката, която се базира на сканиране, откриващо структурни изменения в централната нервна система, е показала 90% точност при възрастни хора, страдащи от заболяването.
Според изследователите чрез новия метод поставянето на диагноза ще бъде по-лесно и по-бързо, ще се пестят и много средства.
Предвижда се техниката да може да се използва след около две години, тъй като предстоят още изпитания.

Ползите от мамограмите по-малко от вредите?

Британски учени твърдят, че сканирането при изследванията за рак на гърдата вреди на жените много повече, отколкото помага.

Изследването, публикувано в British Medical Journal, показва, че само една на всеки 259 жени, които се подлагат на мамография, ще бъде предпазена от фатален край.

Много пациентки получават грешна диагноза и се подлагат на ненужни терапии, твърдят специалисти от „Оксфорд”.

Скринингът за рак на гърдата намалява смъртността с 14% при жени под 60 години и с 32% - при под 70, но учените смятат, че ползите са по-малко от вредите.

Експерти обаче са против това твърдение, тъй като рутинните прегледи и изследвания помагат за ранното диагностициране и лечение на пациентките.  

Резултатите от новото проучване повдигат редица въпроси за сканирането и лечебните програми на пациентите и с рак на червата, простатата и гърлото.

Над 150 души се прегледаха безплатно за диабет, всеки 4-ти е застрашен

Петима диабетици „улови” кампанията за профилактика на диабета,която се провежда в медицинския център „Про вита”, съобщиха от здравното заведение.

През месец юли в безплатните прегледи се включиха над 151 души на възраст от 33 до 80 години. От тях 76 са със затлъстяване.  Според анкетните карти за отчитане риска от диабет тип 2, 34-ма от потърсилите консултация в центъра попадат във високорисковата група.

На 21 души е направено изследване на гликирания хемоглобин, като при петима е установен предиабет, а други петима са диагностицирани със заболяването.

Първоначално беше обявено, че профилактичната кампания ще продължи до края на август, но поради засиления интерес от страна на пациентите,  тя ще бъде удължена до края на септември.

„Въпреки че у нас за три години бяха създадени над 50 центъра за обучение на пациенти с диабет, сестрите и лекарите работят в тях доброволно и обучението не постига търсения ефект. Затова „Про Вита" подава ръка на всички, които са попаднали „в капана на високата кръвна захар” и се чувстат объркани и обезкуражени.

Хората трябва да се научат какво да правят при диабет или предиабет, а не да живеят с непрекъснат страх.

Нужно е не да се боим от заболяванията и от лекарските прегледи. А да постигнем такъв контрол, че да водим пълноценен и щастлив живот. Това е възможно и ние го заслужаваме.” – коментира Лидия Христова, директор на центъра.

Според световния диабетен атлас у нас има близо 520 000 болни от диабет, като 450 000 от тях страдат от диабет тип 2.

Според ендокринолога доц. Владимир Христов в следващите 20 години заболелите от диабет у нас ще се увеличат с 54 на сто. А в момента между 8 и 10 процента от хората над 35-годишна възраст са застрашени от диабет тип 2.

По-бърза диагностика на пациентите с инсулт

Сектор „Здравеопазване" на Siemens неотдавна използва цялостния си опит в областта на ин виво, ин витро и информационните технологии с цел провеждането на работно проучване съвместно с университетската болница в Тюбинген, Германия. Изследването има за цел да повиши качеството на грижата за пациентите с инсулт като определи и се занимае с пропуските в радиологичните и диагностичните процеси на болницата. Екипът на Siemens работи съвместно с персонала на лечебното заведение за провеждането на ретроспективно проучване, включващо 30 пациенти с инсулт, които са преминали компютърна томография (образна диагностика) и коагулационни изследвания (диагностика) и на по-късен етап са били подложени на тромболитична терапия.

По-ефективно използване на системите за диагностика и образна диагностика

Според резултатите от проучването болницата може да оптимизира предоставянето на навременна грижа за пациента чрез повишаване ефективността на процесите за транспортирането на кръвни проби до лабораторията и предаването на лабораторните резултати на лекарите. Оптимизацията на процесите ще доведе до почти едновременното получаване на резултатите от диагностичните и образно-диагностичните изследвания, което от своя страна ще спести на рентгенолозите и невролозите около 10-15 мин. време за изчакване и ще им позволи по-бързото диагностициране и лечение на пациентите. Освен това, болницата разполага и с нов компютърен томограф с два независими източника на лъчение SOMATOM® Definition, който ще позволи на лекарите да определят по-бързо дали инсултът е причинен от кръвоизлив или тромб (тромбоза).

Спестяване на жизненоважно време

Проучването откри и няколко добри практики в болницата в Тюбинген, в т.ч. използването на непосредствен триаж в жилището на пациента, както и на специално спешно отделение за пациенти с инсулт, позволяващо незабавното им лечение след постъпването им в болницата. С цел допълнителната оптимизация на ползите от тези най-добри практики, екипът на Siemens препоръча по-ефективен трансфер на пациентите до залата за компютърна томография, както и на кръвните проби до лабораторията. Експертите предложиха и възможност за автоматичното одобряване на резултатите от коагулационните изследвания в лабораторията, директното изпращане на пациентите в залата за компютърна томография за започването на интравенозно тромболитично лечение, в случаите, когато е необходимо, както и за по-ефективната последваща обработка на неврологичните образи.

Ключови ползи

  • Оптимизиран работен процес: по-бърза диагностика и по-високо качество на грижата за пациенти с инсулт;
  • Възможност за автоматичното одобряване на резултатите от коагулационните изследвания в лабораторията и директното изпращане на пациентите в залата за компютърна томография за започването на интравенозно тромболитично лечение, в случаите, когато е необходимо.

За повече информация:

Информация за продукта: Hemostasis

Информация за продукта: SOMATOM Definition

Допълнителна информация: Healthcare Consulting

Инициатива SIERRA за намаляване дозата на облъчване в КТ

Експертният съвет на SIERRA представя първите си препоръки за грижи за пациентите и намаляване на облъчването

Заради продължаващия си ангажимент към грижите за пациента и намаляването на облъчването в компютърната томография (КТ), сектор „Здравеопазване" на Siemens стартира SIERRA (Съюз на Siemens за намаляване на облъчването) и създаде експертна група в подкрепа на каузата за намаляване дозата на облъчване в КТ. Новата група за ниска доза на облъчване включва 15 специалисти по рентгенология, кардиология и физика, които са международно признати за публикациите си по темата за облъчванията в компютърната томография. Целта на групата е да създаде предложения за това как производителите могат да продължат да развиват технологиите си и да помогнат на потребителите да се приспособят по-добре към техните процедури, с цел да се постигне по-нататъшно намаляване на дозата на облъчване в компютърната томография. Едно от най-важните предложения от първата среща на експертната група през май се отнася до методите за увеличаване на използването в клиничната практика на множество технологии за намаляване на дозата на облъчване в компютърната томография, които вече са налице.

„Нашата цел като водещ иноватор в областта на компютърната томография е да се намали излагането на облъчване за всички типични КТ изследвания под 2 mSv, което е толкова ниска, колкото средната годишна доза на естествено фоново лъчение. Ние се ангажираме да правим всичко възможно да помогнем на клиентите ни да намалят дозите на облъчване в компютърната томография без да се прави какъвто и да било компромис със качеството на диагностичните изследвания," заяви д-р Сами Атия, главен изпълнителен директор на „Компютърна томография" в сектор „Здравеопазване" на Siemens. „С оглед на това, искаме да работим с експерти за разработване на конкретни предложения за намаляване на дозата на облъчване и затова стартирахме съюза на Siemens за намаляване на облъчването SIERRA."

Отличното качество на образа е от жизненоважно значение в компютърната томография, но също така е важно излагането на пациента на лъчение да е възможно най-ниско. Сектор „Здравеопазване" на Siemens вече въведе редица мерки, за да помогне на своите клиенти да постигнат последователно тази цел. Сега Siemens иска да поеме по-активна роля в тази област и затова беше свикана експертна група за разработване на нови идеи за намаляване на дозата на облъчване в компютърната томография.

„Една от надеждите ни за експертната група за ниска доза на облъчване е, че тя ще бъде в състояние да излезе с конкретни предложения за това как в по-голяма степен могат да се интегрират съществуващите технологии за намаляване на дозата на облъчване в клиничната практика. Изготвянето на препоръки, които да ръководят производителите при разработването на нови иновации за намаляване на дозата на облъчване е друга важна цел на групата" – обясни Атия.

Още в първия кръг от дискусии през май, експертната група за ниска доза на облъчване идентифицира няколко аспекта на действие:

*

За да установи средната доза на облъчване за десетте най-често извършвани КТ изследвания, групата реши да създаде и да допринесе за международен, многоинституционален регистър на дозите. Като следваща стъпка, получените стойности могат да помогнат да се определят референтни дози, които биха могли драстично да намалят излагането на лъчение в клиничната практика.

*

Участващите реномирани институции ще споделят своите КТ протоколи за 10-те най-често извършвани изследвания на централен уеб сайт като първа стъпка за насърчаване на обмена на добри практики в тази област.

*

Siemens ще разработи специална образователна програма за ниска доза на облъчване в тясно сътрудничество с участващите институции. Обучаващ персонал, специализиращ в областта на технологиите за намаляване на дозата на облъчване, ще бъде на разположение на клиентите за обучение на персонала, оптимизиране на протоколите за сканиране и прилагане на процедури за намаляване на дозата на облъчване.

„Дозата на облъчване от медицинска образна диагностика исторически получи много по-голямо внимание в Европа, отколкото в други части на света, където радиационното облъчване едва наскоро се превърна в тема на дискусия", каза д-р У. Джоузеф Шопф, професор и директор научноизследователска и развойна дейност в областта на компютърната томография на Медицинския университет в Шарлотсвил, Южна Каролина. „Въз основа на това, Siemens има няколко десетилетия опит в изпълнението на стратегиите за намаляване на облъчването и разполага с дългогодишна, успешна репутация за предоставяне на клиентите инструменти, които доставят оптимално качество на образа при възможно най-ниска доза на облъчване. Повечето от техническите характеристики и механизми за намаляване на облъчването, които регулаторните органи в момента смятат за направят задължителни в САЩ, са били част от стандартното им портфолио и са приложени в продуктите преди години. Аз съм щастлив и горд да започна работа по тази инициатива заедно със Siemens и моите колеги от цял свят, за да се гарантира, че тези мощни инструменти се използват възможно най-ефективно. С това начинание можем да свършим нещо добро и да покажем на света, че наистина разбираме, че наистина можем да се променим, и да намалим дозата на облъчване, без да се жертва качеството на диагностиката."

„Виждам потребители, които ползват компютърни томографи в ежедневни приложения, без да се възползват пълноценно от възможностите, с които разполагат, за да намерят оптимален баланс между качество на образа и доза на облъчване. Според мен, отговорът предполага значителни средства за обучение в широк спектър от области. Искам да видя потребителите във все повече институции да получават специализираното обучение, от което се нуждаят, за да използват най-ефективно съществуващите възможности, и това ще бъде основната цел на работата ми в групата", казва д-р Синтия Макколоу, медицински физик от клиниката „Майо" в Рочестър, Минесота.

„Постигнахме голям напредък в оптимизирането на дозите на облъчване в педиатрията, но оптимизацията за намаляване на дозата на облъчване е все още в процес на работа. Развитието на технологиите и възможностите на компютърните томографи ще продължи да се развива и да подобрява способността ни за диагностициране на болести. Това развитие ще доведе до нови протоколи за сканиране и продължаващо обучение за потребителите. Като работим съвместно с производителите, ние можем да оптимизираме компютърната томография при деца още по-добре и да продължим да подобряваме грижите за пациентите. Радвам се да се присъединя към Siemens в инициатива за разработване на протоколи и интегриране на нови технологии в клиничната практика", казва д-р Мерилин Сийгъл от Института по радиология „Малинкрод" в Сейнт Луис.

Експертната група за ниска доза на облъчване ще заседава два пъти годишно, за да се обсъдят нови идеи и да се разследва дали вече договорените мерки имат положително въздействие. Siemens възнамерява да използва дискусиите, за да стимулира развитието на нови възможности за своите компютърни томографи и за нови програми за обучение на своите клиенти.

Членовете на експертната група са:

Д-р Хатем Алкади, Университетска болница в Цюрих, Швейцария

Д-р Кристоф Бекер, Университета „Лудвиг Максимилиан", Германия

Д-р Елиът Фишман, Университета „Джон Хопкинс", САЩ

Д-р Доналд Фръш, Университета „Дюк", САЩ

Д-р Йорг Хауслайтер, Германски кардиологичен център в Мюнхен, Германия

Д-р Вили Календер, Университета в Ерланген, Германия

Д-р Харолд Лит, Университета на Пенсилвания, САЩ

Д-р Синтия Макколоу, Ллиника „Майо", САЩ

Д-р Алек Мегибоу, Медицински център „Лангон" в Нюйоркския университет, САЩ

Д-р Майкъл Рехт, Медицински център „Лангон" в Нюйоркския университет, САЩ

Д-р Душянт Сахани, Медицински факултет Харвард, Масачузетска болница, САЩ

Д-р У. Джоузеф Шопф, Медицински университет на Южна Каролина, САЩ

Д-р Мерилин Сийгъл, Институт по радиология „Малинкрод", САЩ

Д-р Аарон Содиксън, Болница „Бригъм", САЩ

Д-р Кенг-Тай Хо, Болница „Тан ток сенг", Сингапур

Сектор Здравеопазване на Siemens е един от най-големите доставчици на медицинска апаратура в света и лидер в областта на продуктите за образна диагностика, лабораторна диагностика, медицински информационни технологии и слухови апарати. Siemens предлага на клиентите си продукти и решения за цялостна грижа за пациента от един източник – от превенцията, ранното откриване и диагностиката на заболяванията до лечението и рехабилитацията. Чрез оптимизация на клиничните процеси при най-често срещаните заболявания, Siemens прави здравното обслужване по-бързо, по-добро и по-разходоефективно. Siemens Healthcare предоставя работа на близо 48,000 служители и развива дейност в цял свят. За финансовата 2009 г. (до 30 септември), секторът отчита приходи от 11,9 млрд. евро и печалба от близо 1,5 млрд. евро. За повече информация: www.siemens.com/healthcare.

„Breast Care Solutions” на Siemens на германския конгрес по рентгенология

Сектор „Здравеопазване" на Siemens представя най-новите си решения за ранно откриване и лечение на рак на гърдата на германския конгрес по рентгенология в Берлин. Решенията „Breast Care Solutions" включват различни методи на образна диагностика, като ултразвук, мамография и магнитно-резонансна томография (МРТ), които се допълват от иновативни софтуерни системи и решения за лабораторна диагностика. Siemens поставя специален акцент върху третото измерение: триизмерни образи на женски гърди, като се използват две от най-новите технологии на Siemens – автоматизиран скенер за обемно изобразяване на гърди (ABVS) с ултразвуковата система „Acuson S2000" и триизмерна томосинтеза с дигиталната система за мамография „Mammomat Inspiration". Те дават възможност на лекарите да открият много повече детайли от преди. Първите рентгенолози и болници в Европа и Азия вече работят с новите технологии. На отделен симпозиум на Siemens на тема „Лечение на гърдата", експерти ще изнесат доклади за иновативните възможности за диагностика и първоначалните им впечатления. Целта е по-точно и бързо диагностициране, както и подобряване на качеството на изследване и лечение за пациента.

Този мултимодален подход, който комбинира различните методи на образна диагностика като ултразвук, мамография, магнитно-резонансна томография, както и молекулярна образна диагностика, за борба със заболяванията на гърдата (сенология) придобива все по-голяма популярност сред лекарите. Новите технологии предоставят по-добро качество на образите и оптимизирани работни процеси, които подпомагат лекаря в работата му. В резултат на това по-голям брой пациенти могат да бъдат преглеждани за по-малко време. Иновациите допринасят и за намаляване на броя на биопсиите и подобряване на планирането на необходимите операции. Имунно-диагностичните тестове предоставят допълнителна информация относно курса на лечението.

Томосинтез: Грижите за гърдите вече са триизмерни

Сектор „Здравеопазване” на Siemens демонстрира своето триизмерно решение за томосинтеза, интегрирано в цифровата платформа за мамография Mammomat Inspiration. Гръдната томосинтеза комбинира триизмерни образи на гърди, което позволява откриване на тумори, дори ако те са скрити от припокриващи се тъкани. Това дава по-точна диагноза от преди и намалява броя на грешните положителни и отрицателни резултати. Решението се предлага от ноември 2009 г., като голям брой системи вече са инсталирани и се използват клинично в цял свят. Като част от интегрираното решение за томосинтеза, Siemens предлага syngo MammoReport, мултимодално работно място за гърди. За първи път в една работна станция се съчетават разчитане и изготвяне на рапорт на триизмерни образи за гръдна томосинтеза, триизмерни ултразвукови и МРТ изображения.

Два нови МРТ скенера дават ново определение на производителността

Siemens дава ново определение на производителността с новото поколение на своята технология TIM (матрица за общи изображения) и с новия си двигател DOT (дневно оптимизиране на работния капацитет). И двете технологии са включени в новия MAGNETOM Aera* 1.5 Tesla (T) и новия MAGNETOM Skyra* 3T МРТ скенери. Двата нови скенера са първите, които включват както TIM, така и DOT технологията. Съчетанието от TIM и DOT осигурява грижи с акцент върху пациента и значително подобрява производителността в целия МРТ работен процес. Siemens демонстрира и допълнителни иновации, като TIM Dockable Table, за лесна подготовка на пациента извън стаята за образна диагностика, както и изцяло нова архитектура на бобините, която включва DirectConnect дизайн на бобините, като така предоставя безжични бобини за бързо и лесно поставяне и по-добро съотношение сигнал/шум (SNR).

Софтуерът за разчитане на образи подобряват клиничната ефективност

Със syngo.via, новият софтуер за визуализация на Siemens за професионално мултимодално разчитане на клинични случаи, се поставя специален акцент върху ефективността на разчитане чрез автоматизирана подготовка на отделните случаи и структурирана навигация при случаи от различни клинични специалности, в това число кардиология, онкология, и неврология. Syngo.via интегрира по уникален начин апарати за образна диагностика като магнитно-резонансни скенери, компютърни томографи и PET-КТ скенери на Siemens с ИТ инфраструктурата на информационните системи в радиологията (RIS) и PACS. Архитектурата клиент-сървър на syngo.via дава възможност на лекарите не само да гледат и разчитат образи на работните станции директно на апаратите за образна диагностика, но също така и на обикновени персонални компютри извън отделението по рентгенология. Тъй като е много важно за рентгенолозите и кардиолозите да имат достъп до професионални приложения за разчитане на образи на съществуващите PACS (система за архивиране на изображения и комуникации) работни станции, syngo.via е проектиран да се интегрира със съществуващите информационни системи в радиологията (RIS) и PACS на всички основни доставчици. Чрез „интеграцията без потребителска намеса" между syngo.via и най-новата PACS система на Siemens - syngo.plaza, образите са автоматично достъпни на syngo.via, като по този начин на потребителите се предоставя бърз достъп до образите и съответните приложения на syngo.via. (Syngo.plaza е първата PACS система на Siemens, която предлага едновременно дву-, три- и четириизмерно разчитане.)

Нови функционални приложения показват притока на кръв в мозъка

Със syngo Neuro PBV IR (паренхимен кръвен обем, интервенционален пакет), сектор „Здравеопазване" на Siemens създаде за първи път ново приложение за интервенционална радиология, което позволява следене на паренхимния приток на кръв по време на минимално инвазивни интервенции в мозъка. Тази функция помага на неврорентгенолозите в лечението на пациентите с инсулт, като показва състоянието на мозъчната тъкан директно на ангиографа. Syngo Neuro PBV IR допълнително разширява портфолиото на Siemens за образни приложения за Artis zee, системите на Siemens за интервенционална радиология и кардиология.

Страници