Здравна система

Касата изплаща средствата за болнична и извънболнична помощ

От днес Националната здравноосигурителна каса изплаща 126 056 000 лв. на договорните партньори от болничната и извънболничната медицинска помощ за дейността им през месец ноември, съобщиха от здравната институция.
На болниците ще бъдат преведени 87 413 000 лв. Общопрактикуващите лекари ще получат 12 310 000 лв., специалистите - 13 565 000 лв, а на лекарите по дентална медицина ще бъдат изплатени 7 657 000 лв. За извършени медико-диагностични дейности на лабораториите ще бъдат преведени 5 111 000 лв.
С осигуряването на тези средства е изпълнен ангажиментът, който беше поет от управителя на НЗОК д-р Нели Нешева, да бъде наваксано изоставането в плащанията започнало в края на миналата година, отбелязва от здравната каса.

Договориха Национален рамков договор 2011

Ръководството на Националната здравноосигурителна каса и Управителният съвет на Българския лекарски съюз договориха основните параметри в Националния рамков договор за 2011 г.
На продължила до късно снощи среща, двете преговарящи страни постигнаха споразумение по всички параграфи на договора, съобщават от здравната каса. На срещата е присъствал министърът на здравеопазването – д-р Стефан Константинов, както и заместник-министрите д-р Михаил Зортев, Гергана Павлова и Десислава Димитрова.
Постигнатите вчера договорености са подписани от Надзорния съвет на НЗОК и Управителния съвет на БЛС. До окончателното подписване на договора остава да бъдат уточнени още няколко текста на експертно ниво.
До края на годината договорът ще бъде подписан и ще започне да действа от 01.01.2011 г., твърди ръководството на здравната каса.

НЗОК ще изплати 8,5 млн. лв. на аптеките

От днес аптеките ще започнат да получават средствата за извършена дейност през месец октомври, заявиха от здравната каса във връзка с разпространената информация за неизпълнените финансови задължения на институцията към фармацевтите.
НЗОК ще им доплати 8 555 778 лв., за отчетен период 01-15 октомври 2010 г.
Въпреки големите трудности, свързани с преразход на бюджета на здравната каса за лекарства, ръководството на НЗОК направи всичко възможно средствата да бъдат осигурени и максимално бързо да бъдат преведени към аптеките, оправдават се от институцията.

Личните лекари прекратиха преговорите по НРД 2011

Експертната група за преговори по Националния рамков договор 2011 г., за част Първична извънболнична медицинска помощ, прекрати преговорите със здравната каса, информират от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари.
В писмо до медиите джипитата заявяват, че решението им се дължи на нежеланието на НЗОК да извършва каквито и да е промени в НРД и приложенията към него, които биха довели до подобряване на работата на лекарите и състоянието на пациентите. Като ползва юридически хватки и псевдомедицински доводи здравната каса изрично отказа да подобри работата по диспансерното наблюдение, профилактиката и ежедневната дейност в кабинета, смятат лекарите.
Според тях, основните усилия на преговарящите от страна на НЗОК са насочени към намаляване на финансовите средства чрез въвеждане на усложнени бюрократични процедури. „От страна на НЗОК не беше казана нито една добра дума за пациентите и лекарите; през цялото време на преговорите те бяха „ходещи банкноти”, независимо от нашите призиви за внимание и отношение към пациентите и лекарите“, коментират от НСОПЛБ.
Джипитата осъждат и поведението на Управителния съвет на Българския лекарски съюз, който „за пореден път приложи утвърдената си вече практика на непоследователни действия и некоректност в отношенията, като не изпълни поетите писмено ангажименти и предаде интересите на ОПЛ - договори с НЗОК текстове зад гърба на експертната група и в ущърб на пациентите. Нито едно от „договорените” съвместно условия не е спазено.
През 2011 година условията на работа и обслужването на болни ще се влошат и ще нараства недоволството към здравната система от всички участници – пациенти, лекари и финансови институции, предричат от НСОПЛБ. Според лекарите, в по-дългосрочен план това ще доведе до влошаване на здравното състояние на нацията, повишени разходи за лечение на заболяванията, на фона на прогресивно намаляващи приходи в системата, все по-малко лекари, повече болни и недолекувани.

Протест на оптиците

Второ протестно шествие, този път под надслов „Оптиците осигуряват зрение, медиците – лечение!“ организираха представители на Националната асоциация на българските оптици и оптометристи пред Министерство на здравеопазването. Те се обявяват против промените в Закона за здравето, регламентиращи дейността на оптиките в страната, които бяха приети на 30.11.2010 г. от Народното събрание. 
По същия повод очните специалисти протестираха миналия месец. Тогава поискаха предложенията за регулация на професията на оптиците първо да бъдат обсъдени с професионалната общност.
Сега протестиращите настояват президентът Георги Първанов да наложи вето на приетите поправки в закона, според които консултацията в оптика вече трябва да се извършва от очен лекар. Досега прегледите можеха да се осъществяват и от оптометристи. 
Според професионалното сдружение на оптиците и оптометристите, ако се приеме идеята само очен лекар да има правото да прави преглед за очила, това ще лиши пациентите от компетентна помощ, а оптиците ще останат без работа.

Дават приоритет на детското и неонаталното здравеопазване

Консултативният съвет към Министерство на финансите постигна единодушно решение по цените, обемите и методиките за заплащане и остойностяване на медицинските дейности, заплащани от здравната каса. С решението се повишава финансирането на медицинските дейности.

Дава се приоритет на детското и неонатално здравеопазване, както и на профилактиката и диспансерното наблюдение на пациентите. Очаква се промените да доведат до по-добра мотивация на лекарите за работа, намаляване на ненужните хоспитализации и повишаване качеството на услугите, които получават пациентите, отбелязва от финансовото министерство.
В първичната извънболнична помощ се запазва размерът на капитацията, а се увеличава стойността на диспансерното наблюдение с 25%. Увеличава се и цената на профилактичния преглед при деца до 18 години и възрастни от 7,70 на 8 лева. Също така се увеличава цената по програма „Майчино здравеопазване" от 2,20 лв. на 5 лева. Освен това се предвиждат 9 млн. лв. за допълнително заплащане за осигуряване на медицинска помощ в дежурни кабинети от общопрактикуващите лекари след 20 часа, както и в почивни и празнични дни.
В специализираната извънболнична помощ се предвижда увеличение на дейностите със 7% на първичния и 12 % на вторичния преглед, както и на профилактичния преглед за възрастни. Така стойностите ще станат 15,50 лв. и 9 лева. При профилактичния преглед на деца и по програма „Майчино здравеопазване" се предвижда завишаване с 12,5% или прегледът ще стане 9 лева.
Най-високо е увеличението на цените в болничната помощ. През следващата година се предвижда средната цена на клиничните пътеки да достигне близо 620 лева. От общо 294 клинични пътеки са увеличени цените на 185, а при 52 цените се запазват. Най-големи са увеличенията в областта на интензивните грижи, урологията, неонатологията, лъчелечение, хематологични заболявания. 
Намалени са цените на 41 клинични пътеки, тъй като са били свръхостойностени. Най-голяма е редукцията при инвазивната кардиология - 20%. За първи път са включени и 11 еднодневни пътеки. Намалението на цените на клиничните пътеки е в съответствие с реално отчетените от лечебните заведения равнища на разходите. Принципите за намаление на цените са отразени в методиката за остойностяване на медицинските дейности в болничната помощ, която както и останалите методики бяха подкрепени единодушно от членовете на Консулативния съвет.

Промeни в цените за медикодиагностични дейности не се предвиждат за пакет „Клинична лаборатория" и „Рентгенология". За пакети „Клинична микробиология" и „Медицинска паразитология" се увеличават цените на определени изследвания с над 10 на сто. При две дентални дейности се увеличава цената по НЗОК, без да се променя дела, заплащан от пациента.

В съответствие със становището на Консултативния съвет предстои изготвяне на предложение до Министерския съвет, който определя с постановление цените на медицинските дейности, обемите и методиките за остойностяване и за заплащане на видовете медицинска помощ.

По предложение на представителя на пациентските организации, подкрепено от Министерството на финансите и Министерство на здравеопазването, се реши в средата на годината да се направи анализ на отчетените и заплатени дейности от НЗОК. На основата на този анализ при необходимост ще се предложат промени в полза на пациентите в постановлението на МС.

100 млн. лв. за стари задължение са заложени в бюджет 2011 на НЗОК

В Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г. са заложени средства в размер на 100 млн. лв. за дължими стари плащания. Надвишените разходи от 40 млн.лв. за лекарства ще бъдат изплатени с част от тези средства до края на месец януари 2011 г., съобщават от здравната институция. 
Общият разход на НЗОК за лекарствени продукти през 2009 г. е в размер на 329 846 449 лв. (6% ръст спрямо нивото от 2008 г.), а за времето от месец януари до месец юни 2010 г. -  в размер на 186 595 335 лв., се отчитат от институцията. 
При запазване темповете на нарастване на разходите за лекарствени продукти до края на 2010 г. се очаква повишаване на разходите с 13%  в сравнение с разходите за миналата година, като по този начин те ще надхвърлят сумите от актуализирания бюджет за 2010 г.
Около 50% от разходите на НЗОК за лекарствени продукти са за лечение на неинсулинозависим захарен диабет, инсулинозависим захарен диабет, множествена склероза, астма и ХОББ, хепатити и хронична бъбречна недостaтъчност.
Основният проблем по отношение на лекарствената политика и бюджета на здравната каса за лекарства е свързан с недостатъчните средства, отделяни за пълно или частично заплащане на извънболничното лечение на здравноосигурените лица, както и разпределението на тези средства по реда на Наредба 10 на Министерство на здравеопазването. 
Например, за 1/10 от пациентите на домашно лечение и то лекувани само по 10 болестни единици, се изразходват 2/3 от финансовите средства за лекарства, които НЗОК заплаща, отбелязват от касата. В същото време за заболявания, от които хората в страната боледуват масово - социално значимите болести, масова патология - се изразходват средства в размер под 30% от този финансов ресурс.

Протест на фелдшерите

„Сдружение на Медицинските Фелдшери /Бакалаври по Медицина/ в България“ обяви началото на ефективни протестни действия, които стартират днес в София. 
Причината за недоволството на здравните специалисти е приетият от парламента „Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето“, с който, според тях, се ограничават правата на работа на фелдшерите така, както са обучавани.
В резултат, пациентите ще бъдат лишени от качествена и компетентна медицинска помощ. "Налагат ни да продължим работата си извън законовите рамки, т.е. дейността ни ще продължи да бъде криминализирана и не само ние, но и обществото ни ще бъде ощетено.", казват от професионалната организация в писмо до медиите. 
Протестът на сдружението на фелдшерите ще премине под наслов „Фелдшерите в България – единни в защита на професията си и професионалното си достойнство. Ние сме за равнопоставеност на професионалната ни организация, за компетентно и качествено здравеопазване в България“. 
Митингът ще се проведе от 10.00 ч. в градинката зад Народното събрание.

Правителството прие концепция за по-добра здравна система

Подобряването на общественото здраве, преустановяване на задълбочаващите се негативни тенденции в здравеопазването и постигането на по-висока степен на национална здравна сигурност са основните цели в Концепцията за по-добро здравеопазване на България. Днес проектът на Министерство на здравеопазването беше одобрен от Правителството.  За постигането на тези цели трябва да се повиши ролята на държавата в регулирането на процесите и ресурсите в здравната система, заяви на пресконференция здравният министър д-р Стефан Константинов.
В Концепцията се предвижда запазване на сегашния солидарен модел на здравно осигуряване. Националната здравноосигурителна каса ще остане единствената институция, която ще разпределя средствата от задължителните здравни вноски. Успоредно с това, се предвижда да се подобрят условията за развитието на доброволното здравно осигуряване. 
Сред основните акценти е окрупняването на болниците и развиването на задължителна национална здравна карта. В нея ще се посочат не само видът, броят, дейността и разпределението на лечебните заведения в страната, но и нуждите на населението от центрове за високотехнологични методи на диагностика и лечение. Този документ ще определя и нужния брой болници, които НЗОК може да финансира. Освен това се предвижда промяна в статута на държавните болници – преобразуването им от търговски в публични дружества. 
Ще се въведе и интегрирана информационна система, която да свързва в реално време информационните системи на институциите и изпълнителите в сферата на здравеопазването. Всички тези мерки ще доведат до по-ефективно управление на лечебните заведения и съответно до по-добри резултати при оказване на медицинска помощ, смята д-р Константинов.
В Концепцията се предвижда и подобряване на достъпа до извънболнична помощ чрез създаване на реален 24-часов достъп до лекар и освобождаване на достъпа до тесни специалисти. 
В лекарствената политика ще се въведат единни стандарти за рационална лекарствена употреба, както и въвеждане на фармакоикономическия анализ за обосновано вземане на решение при прилагане в практиката на нови медикаменти. Предвижда се и създаването на унифицирани критерии за избор на доставчик на медикаменти в болниците, както и създаване на национален регистър на медицински изделия, заплащани с обществени средства. Мерките ще гарантират по-ефективно изразходване на средствата за медикаменти и съответно до повишаване на достъпа до тях.

Депутатите приеха Бюджет 2011

След повече от 14 часа дебати парламентът прие държавния бюджет за 2011 г. В него е заложено Министерство на здравеопазването да направи 712 млн. лв. разходи и 40 млн. лв. приходи. 
Законът за държавния бюджет влиза в сила от 1 януари догодина. 
Републиканският бюджет е част от общата консолидирана програма за 2011 г., обхващаща и средствата за здравната каса, държавното обществено осигуряване и др. Приходите са 16, 076 млрд. лв., а разходите – 18, 23 млрд. лв. Дефицитът в републиканския бюджет за 2011 г. e от 2, 16 млрд. лв.

Страници